Zaproszenie do Poznania

Na 21 kwietnia 2013 UCZESTNICY  KRUCJATY RÓŻAŃCOWEJ W POZNANIU zapraszają na Mszę Świętą za Ojczyznę i kolejny, siódmy już  POKUTNY  MARSZ  RÓŻAŃCOWY.

21 kwietnia 2013 – początek godz.12.30 w kościele Bożego Ciała przy ul. Krakowskiej.

Biorąc udział we Mszy Świętej i w Marszu chcemy przepraszać Boga i Maryję, Królową Polski za niewypełnione do dziś Jasnogórskie Śluby Narodu, sformułowane przez Prymasa Polski Stefana kard. Wyszyńskiego a złożone uroczyście 26 sierpnia 1956r

Zapraszamy wszystkich, dla których ważne jest, jaką drogą pójdzie nasza Ojczyzna.

Czy drogą naszych Ojców, silnych wiarą, którzy na co dzień kierowali się  dekalogiem a w trudnych momentach życia i naszej historii w modlitwach błagalnych zwracali się do naszej Królowej, Maryi.

Czy może drogą proponowaną nam przez bezbożny świat, drogą bez Boga, bez szacunku dla życia poczętego, bez norm moralnych, gdzie wszystko jest dozwolone.

Nasz papież JP II zachęcał by wejść do Europy po to by dać innym narodom świadectwo naszej wiary, by zmienić Europę. Tymczasem to inni zarażają nas  brakiem wiary a bycie wiernym Chrystusowi staje się dziś wstydliwe i coraz częściej szykanowane.

Oczekuje się od nas tolerancji dla zła a granicę normalności i akceptacji dla bezbożnictwa przesuwa się coraz bardziej.

Idąc w Pokutnym Marszu Różańcowym chcemy przepraszać Maryję, naszą Królową, za stan naszej moralności i prosić o pomoc w odnalezieniu polskiej drogi do wierności Bogu, Krzyżowi i Ewangelii.

Chcemy przepraszać za  brak szacunku wobec życia poczętego, trwałości rodziny, za wychowywanie dzieci bez  miłości do Boga i Ojczyzny,  bez przestrzegania wartości  chrześcijańskich i bez bojaźni Bożej

Jasnogórskie Śluby stały się programem moralnego odrodzenia Narodu, podjętym przez cały Kościół w Polsce: przez biskupów, kapłanów i lud Boży .

Prosimy o udział w naszym Marszu wszystkich, którzy czują, że w Polsce dzieje się źle i którzy widzą potrzebę odrodzenia moralnego Narodu. Marsz nie jest związany z żadną partia polityczną,  nie służy żadnym innym celom, jak tylko pokornej modlitwie różańcowej.

Zapraszamy  do udziału osoby świeckie ale jeszcze bardziej duchowne by wsparły nas swą obecnością i umocniły w poczuciu jedności Narodu z Kościołem w sprawach  najwyższej wagi jaką jest świadczenie o naszej wierze

Ku pokrzepieniu serc:

artykuł w poznańskim Przewodniku Katolickim o Krucjacie i akcjach w Poznaniu

http://www.przewodnik-katolicki.pl/nr/wiara_i_kosciol/zawalczmy_o_polske.html

homilia ks.prof.Guza wygłoszona w kosciele Bożego Ciała na Mszy sw. przed Pokutnym Marszem Różańcowym w dniu 17 lutego 2013

Share
Share
Share