Druki i pliki do pobrania

Klikając na poniższe nazwy druków otrzymamy pliki w formacie pdf, które możemy drukować we własnym zakresie lub możemy wysyłać naszym znajomym zwykłym listem lub jako załącznik do maila. W ten sposób możemy rozwijać dzieło Krucjaty:

Dobrowolny akt Poddania się Panowaniu Jezusa Chrystusa Króla nad Ojczyzną naszą

AKT ODDANIA SIĘ KRUCJATY Różańcowej Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski

Ulotka dwustronna a5 – Czym jest Krucjata Różańcowa – choć jedna dziesiątka dziennie

Plakat międzynarodowej modlitwy różańcowej za nasze Ojczyzny (duża rozdzielczość)

Plakat międzynarodowej modlitwy różańcowej za nasze Ojczyzny (mała rozdzielczość)

Folder A5 w czterech językach obcych i w języku polskim

Folder A4 w języku włoskim i w języku niemieckim

Deklaracja indywidualna (drukarki domowe)

Deklaracja indywidualna (drukarnie offsetowe)

Deklaracja grupowa (do samodzielnego wydrukowania)

Plakat (do wydrukowania samodzielnie)

Plakat (drukarnie offsetowe)

Biuletyn Krucjaty Różańcowej za Ojczyznę, nr V-VI – podgląd wybranych stron (4 MB)

Biuletyn Krucjaty Różańcowej za Ojczyznę, nr IV – całość (5 MB)

Biuletyny – wszystkie poprzednie numery można pobrać z naszej strony https://krucjatarozancowazaojczyzne.pl/biuletyn

Biuletyn w wersji papierowej (zarówno aktualny numer, jak i archiwalne) można zamówić w sklepiku Krucjaty Różańcowej za Ojczyznę