Sklepik Krucjaty – foldery, banery, deklaracje, Biuletyn…

Materiały
promocyjne
Za pośrednictwem Sekretariatu można uzyskać materiały mogące służyć do promocji Krucjaty Różańcowej za Ojczyznę w parafiach. Dysponujemy billboardami, plakatami, bannerami i ulotkami, które można samodzielnie wywieszać lub rozdawać.
W celu uzyskania bliższych informacji prosimy o kontakt z Sekretariatem: tel.: +48 22 759 18 67,
e-mail: sekretariat@krucjatarozancowazaojczyzne.pl
Zamawianie
materiałów Krucjaty:
sklepik: http://www.sklepik.krucjatarozancowazaojczyzne.pl
e-mail: drukarnia@krucjatarozancowazaojczyzne.pl
telefon i fax: +48 22 759 18 67

Share
Share
Share