Konto i Fundacja Krucjaty

Uczestnicy Krucjaty Różańcowej za Ojczyznę powołali Fundację „Wspieramy dzieło Krucjaty Różańcowej za Ojczyznę”. Fundacja może m.in. wydawać książki, czasopisma oraz zbierać fundusze na rozwój Krucjaty w Kraju i za granicą.

logo_fundacji_internet

Cele Fundacji to między innymi:
(fragment ze statutu)
1. Krzewienie tradycji modlitewnych i religijnych związanych z kultem Maryi jako Królowej Polski, wyrażających się m.in. Ślubami Jana Kazimierza, króla Rzeczypospolitej oraz Jasnogórskimi Ślubami Narodu Polskiego.
2. Zgodnie z polską racją stanu, w oparciu o zasady cywilizacji łacińskiej, po stronie dobra, w duchu wartości chrześcijańskich oraz poszanowania godności każdej osoby ludzkiej:
Kultywowanie i krzewienie patriotyzmu,/…/

Fundacja „Wspieramy Dzieło Krucjaty Różańcowej za Ojczyznę”
ul. Nowolipki 29A m 26, 01-010 Warszawa KRS 0000445103 NIP 527-26-89-685 telefon: +48 22 759 18 67

Bank Pocztowy, nr konta: 45 1320 1104 3034 7379 2000 0001

do przelewów zagranicznych:
SWIFT: POCZPLP4
IBAN: PL45132011043034737920000001

nazwa i adres banku: Bank Pocztowy S. A., 85-959 Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 17