Różańcowy szturm do nieba – Międzynarodowa modlitwa wraz z J.E. Raymondem kardynałem Burke. Każdego 1 dnia miesiąca!

http://www.catholicaction.org/take_heaven_by_storm

 

Różańcowy szturm do nieba – Międzynarodowa modlitwa wraz z J.E. Raymondem kardynałem Burke.
Każdego 1 dnia miesiąca!

Przed zbliżającą się w 2017 roku setną rocznicą objawień Matki Bożej w Fatimie, weź udział w Operacji Szturm do Nieba. Zostań jednym z miliona katolików modlących się na różańcu każdego pierwszego dnia miesiąca. Szturmujmy Niebo modlitwą!

Apel do wszystkich żołnierzy Chrystusa – Dołączmy do Jego Eminencji Raymonda kard. Burke w duchowej krucjacie modlitewnej, aby rozproszyć panujący wokół zamęt oraz:
. nieść nadzieję duszom i umysłom ludzi w Ameryce i na całym świecie;
. wynagrodzić za grzechy i zniewagi wyrządzone Niepokalanemu Sercu Maryi;
. udzielić duchowego wsparcia w walce z pokusami zniechęcenia;
. bronić naszych rodzin i naszej wiary;
. powstrzymać zło panoszące się w naszym społeczeństwie;
. napełnić dusze łaską, światłem i prawdą.

DOŁĄCZ TERAZ! http://www.catholicaction.org/take_heaven_by_storm

Aby to osiągnąć:
1.Werbujemy wiernych katolików w USA i na całym świecie do udziału w Operacji Szturm do Nieba: zachęcamy, by każdego pierwszego dnia miesiąca odmawiać różaniec w łączności z Mszą św. odprawianą przez kard. Burke oraz odmawianym przez niego różańcem w wymienionych poniżej intencjach;

2. Formujemy duchową armię Rycerzy Różańca, aby szturmować Niebo modlitwą i szerzyć światło prawdy w Ameryce i na całym świecie;

3. Zwołujemy i jednoczymy wiernych katolików, aby jednym głosem błagali naszego Pana Jezusa Chrystusa, Najświętszą Maryję Pannę i wszystkich aniołów i świętych o wysłuchanie naszych modlitw i przyjście nam z pomocą.
Łącząc się modlitwą różańcową z Mszą Św. celebrowaną przez kard. Burke w Rzymie i z odmawianym przez niego różańcem pierwszego dnia każdego miesiąca będziesz też dołączał swoje modlitwy i intencje do modlitw i intencji każdego Rycerza Różańca na całym świecie.

Każdą Mszę św. i modlitwę różańcową ofiarujemy po to, aby otrzymać od Boga, za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny, następujące łaski i w następujących intencjach:

. Dla naszej Matki – Kościoła Świętego: aby nasz Pan prowadził papieża, biskupów i wszystkie osoby duchowne do pełnej świętości, aby byli wiernymi pasterzami, światłem prawdy i obrońcami Boga;

. W intencji wynagradzającej za grzechy i zniewagi wyrządzone Niepokalanemu Sercu Maryi;

. Aby z serc i umysłów wszystkich ludzi zniknął wszelki zamęt i aby rozbłysło w nich światło prawdy;

. W intencji naszych rodzin i instytucji rodziny tak mocno atakowanych w naszym świecie;

. O nawrócenie wszystkich grzeszników na prawdziwą wiarę;

. O zbawienie mojej duszy, dusz osób, które kocham i dusz wszystkich ludzi;

. O uświęcenie wszystkich katolików, zwłaszcza o moje własne uświęcenie.

Obym przeżywał w świętości każdy dzień mego życia. Obym był we wszystkim wiernym uczniem Chrystusa;

. Aby każdy z nas stał się wiernym żołnierzem Chrystusa w walce ze światem, z ciałem i z diabłem;

. Abyśmy otrzymali łaski konieczne do położenia kresu aborcji, powstrzymania ataku rewolucji homoseksualnej, unieważnienia małżeństw osób tej samej płci, powstrzymania wspomaganych przez lekarzy samobójstw i eutanazji oraz położenia kresu kulturze śmierci we wszystkich jej formach, a w jej miejsce ustanowienia kultury życia we wszystkich duszach, umysłach i sercach.

. W intencji naszej ukochanej Ojczyzny i wszystkich państw świata;

. O wysłuchanie wszystkich osobistych intencji zgłoszonych przez uczestników

Operacji Szturm do Nieba.

DOŁĄCZ TERAZ! http://www.catholicaction.org/take_heaven_by_storm

Każdego miesiąca będziesz mógł zgłosić swoje osobiste intencje. Będą one złożone na ołtarzu w Rzymie podczas Mszy św. odprawianej przez kard. Burke i odmawianego przez niego różańca. Twoje intencje będą także włączone w każdy różaniec odmawiany przez naszych Rycerzy Różańca. Te cztery łatwe kroki pomogą nam zebrać milion katolików, którzy zadeklarują, że będą się modlić na różańcu w łączności z kard. Burke każdego pierwszego dnia miesiąca:

Krok 1: Zgłoś się jako Rycerz Różańca i ślubuj, że odmówisz różaniec każdego pierwszego dnia miesiąca;

Krok 2: Prześlij swoje osobiste intencje (będą one poufne i nie zostaną ujawnione) aby zostały włączone do Mszy św. sprawowanej w Rzymie i do wszystkich różańców odmawianych na świecie;

Krok 3: Wesprzyj Operację Szturm do Nieba hojnym datkiem, który pomoże zwerbować milion Rycerzy Różańca do modlitewnego szturmu Nieba;

Krok 4: Powiadom innych i zachęcaj członków swojej rodziny, przyjaciół i znajomych katolików, aby się zaciągnęli do Operacji Szturm do Nieba.

Jest to modlitwa o sprawiedliwość i miłosierdzie, modlitwa oczyszczająca nasze serca i dusze.

Tylko w ten sposób „otaczającą nas dziś kulturę śmierci zastąpi kultura życia” – oświadczyli uczestnicy Amerykańskiej Konferencji Biskupów poświęconej pastoralnym planom wspierania działalności  Pro-Life.

Zostań Rycerzem Różańca i dołącz do kard. Burke w modlitewnym Szturmie do Nieba!

Moje ślubowanie różańcowe

„Dajcie mi armię modlącą się na różańcu, a podbiję świat!”

Bł. Papież Pius IX

Na przestrzeni historii odmawianie różańca zaowocowało wieloma cudami, zwłaszcza w czasach rozpaczliwie trudnych, jak podczas bitwy pod Lepanto czy w Austrii, z której sowieci wycofali się w 1955 roku.

Dziś także żyjemy w czasach rozpaczliwie trudnych. Przedmiotem ataków są nasza wiara, nasze rodziny. Wydaje się, że zło przenika wszędzie – poprzez kulturę śmierci, utratę wiary, propagowanie aborcji, legalizację eutanazji oraz wspomaganego przez lekarzy samobójstwa, legalizację małżeństw  homoseksualnych, poprzez chaos szerzący się gwałtownie w świecie, a nawet w Kościele.

Mimo to dzisiaj, bardziej niż kiedykolwiek, modlimy się i nie tracimy nadziei!
Pokładamy nadzieję w Bożym miłosierdziu, w Bogu i Bożej Matce. W mocy różańca świętego.

Oto kilka przykładów tego, co o różańcu mówili Matka Boża, święci i papieże:

. „O cokolwiek przez różaniec prosić będziesz – otrzymasz.” – jedna z 15 obietnic, jakie Maryja dała św. Dominikowi.

. „Różaniec jest najdoskonalszą formą modlitwy oraz najskuteczniejszym środkiem do osiągnięcia życia wiecznego.” – Papież Leon XIII

. Św. O. Pio nazywał różaniec „swoją bronią” w pokonywaniu szatana albo „bronią Madonny”.

. „… to modlitwa, która najbardziej porusza serce Matki Bożej” – św. papież Pius X

„Proście, a będzie wam dane” – obiecuje nasz Święty Zbawiciel.

Tak więc, w jedności ze wszystkimi aniołami i świętymi w Niebie, w łączności z kardynałem Burke w Rzymie, prosić będziemy i my, a będzie nas milion.

MOJE ŚLUBOWANIE

Pan/Pani/tytuł
Imię
Nazwisko
Adres mailowy
Miejsce na wpisanie osobistych intencji
Adres korespondencyjny:
Catholic Action for Faith and Family
PO Box 910308
San Diego, CA
92191-0308
Email: catholicaction@catholicaction.org

Share
Share
Share