31.VIII – Zapraszamy na pielgrzymkę do Wałbrzycha-Konradowa – do wałbrzyskiej Częstochowy

Od boleści do królowania…

PIESZA PIELGRZYMKA na ODPUST Matki Bożej Częstochowskiej w Wałbrzychu – Konradowie w intencji rozwoju Krucjaty Różańcowej o Polskę WIERNĄ Bogu, Krzyżowi i Ewangelii oraz o wypełnienie JASNOGÓRSKICH Ślubów Narodu

Pielgrzymka wyruszy z dwóch miejsc by połączyć się w Konradowie.

Pielgrzymka z sanktuarium Matki Bożej Bolesnej – Patronki Wałbrzycha  wyruszy po Koronce do Miłosierdzia Bożego o godz. 8:45.

Podczas marszu odmówimy Drogę Krzyżową wynagradzającą za niewypełnienie Jasnogórskich Ślubów Narodu, a także Różaniec św. w intencji Krucjaty za Ojczyznę oraz w intencji jej rozwoju.

Pielgrzymka z kościoła p.w. Zmartwychwstania Pańskiego wyruszy o godz. 9:15.

Trasa ze Starego Zdroju miejscami prowadzi stromo w górę, natomiast trasa z sanktuarium Patronki Wałbrzycha, wiodąca przez urokliwy wąwóz wzdłuż dawnej trasy kolejowej, jest znacznie łagodniejsza, ale za to droga przez wąwóz prowadzi po kamieniach, na których niegdyś były położone tory, dlatego apelujemy o ubranie odpowiednich butów (o twardych podeszwach i nie na wysokich obcasach!).

Tych, którzy na te pielgrzymki wybrać się nie mogą, gorąco prosimy o łączenie się w modlitwie z nami, wszystkich zaś prosimy o przekazywanie tej informacji dalej. 

Ze względu na tradycję pieszych pielgrzymek odpust na Konradowie jest przenoszony z uroczystości Matki Bożej Częstochowskiej na najbliższą niedzielę. Także w tym roku uroczysta suma odpustowa w parafii p.w. Matki Bożej Częstochowskiej odbędzie się w niedzielę 31 sierpnia o godz. 11:00.

Kaplicę p.w. Matki Bożej Częstochowskiej na Konradowie od dawna nazywano „wałbrzyską Częstochową”, ponieważ od wielu lat przychodziły tam piesze pielgrzymki z kościoła p.w. Zmartwychwstania Pańskiego na odpust Matki Bożej Częstochowskiej. Przez 2 ostatnie lata na odpust ten przybywały także piesze pielgrzymki z sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej, Patronki Wałbrzycha, w symboliczny sposób wyrażając przejście od boleści do królowania i wiążąc nasze miasto z duchową stolicą Polski. W tym roku znowu wyruszą obie te pielgrzymki, zanosząc modlitwy w intencji rozwoju Krucjaty Różańcowej za Ojczyznę, co będzie także formą włączenia się w 63 dni duchowej walki o Polskę ogłoszonej przez oo. Karmelitów Bosych w 70-tą rocznicę Powstania Warszawskiego.

Share
Share
Share