2.05.2023 Warszawa – Wolna Elekcja Jezusa Chrystusa na Króla Polski

2 maja 2023 o godz. 14.00 zachęcamy do wzięcia udziału we Mszy Świętej w starym rycie, która odprawiana jest w Warszawie w kościele św. Klemensa 49.

Po Mszy świętej wyruszymy w Marszu Różańcowym na pola elekcyjne by u zbiegu ulic Elekcyjnej i Górczewskiej, przy figurze Jezusa Chrystusa Miłosiernego, w uroczystym akcie uznania Jezusa Chrystusa Królem Polski.

2 maja to wigilia święta Matki Boskiej Królowej Polski, zgodnie z Jasnogórskimi Ślubami Narodu będziemy modlć się „aby Polska była prawdziwym królestwem Twoim i Twojego Syna”.

Bardzo prosimy o rozsyłanie tej wiadomości i umieszczenie plakatu z załącznika na stronach internetowych, do których ktoś ma jakiś dostęp.

Organizujmy przyjazd w grupach, jeśli są takie możliwości i zachęcajmy innych do takiego przyjazdu.

Zapraszamy na Wolną Elekcję – zgodnie z prastarą tradycją elekcji viritim, oto ci wolni Polacy, którzy stawią się osobiście na polu elekcyjnym, dokonują ważnego wyboru władcy, niezależnie od tych wszystkich, którzy na pole elekcyjne się nie stawili.

ZAPRASZAMY na Pola Elekcyjne w Warszawie!
Tego dnia zapraszamy wszystkich, aby przybyli z całej Polski na miejsce elekcji polskich królów!

Niech nastąpi wreszcie poddanie się Polski Panu Bogu i detronizacja zrewolucjonizowanego człowieka, zajmującego w swej grzesznej pysze tron należny Bogu. Niech tron Polski obejmie w swe władanie Jezus Chrystus Król!

Tak jak nasi przodkowie, „wolni od obcej przemocy nakazu”, zgodnie z prastarą tradycją, gdy poprzez akt elekcji dokonywano wyboru króla w czasach bezkrólewia, będziemy – w wolnym i odpowiedzialnym akcie naszej woli – błagać Boga by to On zasiadł na polskim tronie.

BĘDZIE TO UROCZYSTA I POKUTNA PROŚBA NARODU, ABY NA TRON PAŃSTWA POLSKIEGO POWRÓCIŁ DEKALOG.

NIECH W OJCZYŹNIE ZNÓW OBOWIĄZUJE POSŁUSZEŃSTWO I PODDANIE PRAWU BOŻEMU, A JEZUS CHRYSTUS OBEJMIE WE WŁADANIE OSIEROCONY TRON POLSKI.

ZANIESIEMY MODLITWĘ DO KRÓLOWEJ POLSKI NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY, ABY ZGODNIE Z JASNOGÓRSKIMI ŚLUBAMI NARODU „POLSKA STAŁA SIĘ PRAWDZIWYM KRÓLESTWEM MARYI I JEJ SYNA”

Treść aktu:

https://drive.google.com/file/d/1HYI8zK098GoWW2FU0IOe3wZ5lBlcWXrj/view

Dlaczego pilnie potrzebna jest Intronizacja Jezusa Chrystusa na Króla Polski?

Share
Share
Share