18.12.2022 Łomża – Msza Święta i Pokutny Marsz Różańcowy za Ojczyznę

Krucjata Różańcowa za Ojczyznę prosi:
Z Maryją Królową Polski módlmy się o Polskę wierną Bogu, Krzyżowi i Ewangelii, o wypełnienie Jasnogórskich Ślubów Narodu


Jako przedstawiciele Kościoła walczącego wychodzimy na Pokutny Marsz Różańcowy o Polskę wierną Bogu, Krzyżowi i Ewangelii, aby Chrystus Król został INTRONIZOWANY przez władze!

20 Listopada ok. godz.11:00
spod kościoła św. Andrzeja Boboli w Łomży
wyruszymy z modlitwą, a pod figurą Chrystusa Króla, zawierzymy Ojczyznę oraz NASZE INTENCJE Chrystusowi Królowi Polski i Jego Matce.


O godz.10:00 Msza Święta w intencji Ojczyzny i PODJĘCIA przez naród POKUTY,

Każdy też może pójść z intencjami swoimi, albo je nam powierzyć – Mocami Chrystusa odnówmy Polskę!

Króluj nam Chryste, w Polsce i wszędzie!
Krucjata Różańcowa za Ojczyznę
DOŁĄCZ: https://krucjatarozancowazaojczyzne.pl/

Share
Share
Share