Niech Słowo, które stało się Ciałem i w nas stanie się faktem, a więc Drogą, Prawdą i Życiem. Niech przez nasze pokorne, na wzór Betlejem, spełnienie woli Bożej, ziści się w nas, w rodzinach i w Ojczyźnie panowanie Dekalogu i zwycięstwo nad duchem tego świata i nad apostazją fałszywych proroków!

Share
Share
Share