06.01.2024 Łomża – Publiczny Różaniec wynagradzający

Krucjata Różańcowa za Ojczyznę prosi:
Z Maryją Królową Polski módlmy się o Polskę wierną Bogu, Krzyżowi i Ewangelii, o wypełnienie Jasnogórskich Ślubów Narodu


Jako przedstawiciele Kościoła walczącego wychodzimy na Publiczny Różaniec św. WYNAGRADZAJĄCY
Niepokalanemu Sercu Matki i Królowej
6 stycznia 2024 r. o godz.17:00 w Łomży na Starym Rynku

Tak toczymy duchową bitwę o Polskę wolną od publicznego obrażania Boga i Matki i POKÓJ BOŻY w sercach Polaków i na świecie.

Zaczynamy o 16:45 Koronką do Miłosierdzia Bożego za braci błądzących i dusze w czyśćcu cierpiące
Nawrócenie i pokuta lekarstwem na błądzenie!

Króluj nam Chryste, w Polsce i wszędzie!

Jerzy Kondrat

609 734 298

Krucjata Różańcowa za Ojczyznę
DOŁĄCZ: https://krucjatarozancowazaojczyzne.pl/

Share
Share
Share