17.12.2023 Łomża – Msza święta i Pokutny Marsz Różańcowy za Ojczyznę

Krucjata Różańcowa za Ojczyznę prosi:
Z Maryją Królową Polski módlmy się o Polskę wierną Bogu, Krzyżowi i Ewangelii, o wypełnienie Jasnogórskich Ślubów Narodu


Jako przedstawiciele Kościoła walczącego wychodzimy na Pokutny Marsz Różańcowy o Polskę wierną Bogu, Krzyżowi i Ewangelii
aby Chrystus Król został INTRONIZOWANY skoro On tego chce. I jak tego chce!
17 grudnia ok. godz.11:00
spod kościoła św. Andrzeja Boboli w Łomży wyruszymy z modlitwą, a pod figurą Chrystusa Króla
zawierzymy Matkę-Kościół i Matkę-Ojczyznę Chrystusowi Królowi Polski i Jego Matce
O godz.10:00 Msza Św. w intencji Ojczyzny i PODJĘCIA przez naród POKUTY
bo Polska poganieje i wymiera!

Aby Chrystus Król odnowił Polskę!

Krucjata Różańcowa za Ojczyznę
DOŁĄCZ: https://krucjatarozancowazaojczyzne.pl/

Share
Share
Share