2.12.23 Łomża – Publiczny Różaniec święty wynagradzający Niepokalanemu Sercu Matki i Królowej Polski

Krucjata Różańcowa za Ojczyznę prosi:
Z Maryją Królową Polski módlmy się
o Polskę wierną Bogu, Krzyżowi i Ewangelii,
o wypełnienie Jasnogórskich Ślubów Narodu


Jako przedstawiciele Kościoła walczącego wychodzimy na Publiczny Różaniec św. WYNAGRADZAJĄCY
Niepokalanemu Sercu Matki i Królowej
2 grudnia 2023 r. o godz.17:00 w Łomży na Starym Rynku

Tak toczymy duchową bitwę o Polskę pokutującą o NAWRÓCENIE Polski, Rosji, Europy!
Aby Chrystus był Królem ludzkich serc!

Zaczynamy o 16:45 Koronką do Miłosierdzia Bożego za braci błądzących i dusze w czyśćcu cierpiące!

Króluj nam Chryste, w Polsce i wszędzie!

Krucjata Różańcowa za Ojczyznę
DOŁĄCZ: https://krucjatarozancowazaojczyzne.pl/

Share
Share
Share