11.11.2023 Gietrzwałd – czuwanie oraz modlitwa różańcowa za Ojczyznę

Maryjo, uratuj Polskę dla Chrystusa!

Dlaczego rozważamy siedem boleści Matki Bożej Bolesnej? O Koronkę do Siedmiu Boleści Matki Bożej Bolesnej upomniała się Maryja podczas objawień w latach 1981 – 1989 w Kibeho, niewielkim miasteczku położonym w Rwandzie w Afryce. Widzącymi były nastoletnie uczennice jednej z szkół w Kibeho. Objawienia są uznane przez Kościół i skierowanej do całej ludzkości, do całego świata.

15 sierpnia 1982 r. widzące widziały Maryję płaczącą i mówiły, że Matka Najświętsza jest bardzo zasmucona z powodu niedowiarstwa i zatwardziałości ludzi. Skarży się na nasze złe zachowanie, które charakteryzuje upadek obyczajów, upodobanie sobie w złu, stały brak posłuszeństwa wobec Bożych przykazań.
Matka Boża pilnie wzywała do skruchy i do nawrócenia serc: „Okażcie skruchę, żałujcie, żałujcie!” „Nawróćcie się, kiedy jest jeszcze czas”. „Świat jest w bardzo złym stanie”.
„Świat idzie ku swemu zniszczeniu, wpadnie w przepaść, to znaczy, że się pogrąży w licznych i niekończących się nieszczęściach.” „Świat jest w stanie buntu wobec Boga, zbyt wiele grzechów się na nim popełnia. Nie ma miłości ani pokoju.” „Jeśli nie okazujecie żalu i nie nawracacie się, wpadniecie w przepaść.”
Jedną z widzących była Marie Claire Mukangango. Matka Boża ukazywała się jej od 2 marca 1982 r. do 15 września 1982 r. To jej Maryja powierzyła ważne zadanie – krzewienie nabożeństwa do Siedmiu Boleści Najświętszej Maryi Panny. Od tamtej pory Marie Claire powtarzała, że trzeba rozważać Mękę Jezusa i głęboką boleść Jego Matki.
Trzeba odmawiać Różaniec i Koronkę do Siedmiu Boleści Najświętszej Maryi Panny, żeby otrzymać łaskę żalu za grzechy.
Maryja ukazując się Marii-Claire Mukangango ubolewała, że wielu ludzi popełnia grzechy, ale wszyscy zachowują się tak, jakby nic złego nie zrobili. Podczas pierwszego objawienia Maryja mówiła: Ludzie współcześni nie czują już tego zła, które czynią. Kiedy ktoś popełni grzech, nie przyznaje się, że źle postąpił. Proszę was, żałujcie za grzechy. Jeśli będziecie odmawiać tę Koronkę, rozważając ją, będziecie mieli siłę do wzbudzenia w sobie skruchy.
Dzisiaj wielu ludzi nie potrafi już prosić o przebaczenie. Ci ludzie znów krzyżują Syna Bożego. Przyszłam wam o tym przypomnieć, szczególnie tu, w Rwandzie, gdyż znajduję tu jeszcze ludzi pokornych, którzy nie są przywiązani do bogactw ani do pieniędzy.

Włączmy się w wynagradzanie za boleści, jakie zadajemy naszymi grzechami Matce Bożej Bolesnej. Na pilne wezwanie Matki Najświętszej w Kibeho oraz w wielu miejscach na świecie okażmy skruchę i żal. Nawróćmy się, póki jest jeszcze czas i prośmy o nie dla wszystkich Polaków. W imieniu organizatorów zapraszam serdecznie w dniu 11 listopada do sanktuarium w Gietrzwałdzie na modlitwę różańcową oraz rozważanie Koronki do Siedmiu Boleści Matki Bożej Bolesnej.

Urszula Strynowicz

Krajowy Koordynator Wspólnot Nieustającego Różańca Świętego

Share
Share
Share