3.04 Łomża – publiczna modlitwa i zbiórka podpisów pod petycją!

Krucjata Różańcowa za Ojczyznę prosi:
Z Maryją Królową Polski módlmy się o Polskę wierną
Bogu, Krzyżowi i Ewangelii, o wypełnienie
Jasnogórskich Ślubów Narodu


W Pierwsze Soboty Miesiąca Kościół jest wezwany do Różańca świętego wynagradzającego Niepokalanemu Sercu Matki i Królowej. Teraz każdy musi użyć rozumu, aby pełnić wolę Bożą!

3 kwietnia o godz.15oo, w Łomży na Starym Rynku będzie można także podpisać petycję aby w Polsce nie dochodziło do publicznej obrazy Boga i czci Matki Bożej.


Będzie też okazja do Koronki o Miłosierdzie Boże za braci błądzących i dusze w czyśćcu cierpiące!

Króluj nam Chryste, w Polsce i wszędzie!

Do pobrania List otwarty w sprawie Wielkanocnych Świąt:

Share

List Otwarty w sprawie Świąt Wielkanocnych do JE Ks. Abpa Stanisława Gądeckiego, Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski

Warszawa, 25 marca A.D. 2021

Jego Ekscelencja
Ks. Abp Stanisław Gądecki
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

Wielce Czcigodny Księże Arcybiskupie,

W związku z coraz brutalniejszymi atakami na religię katolicką w naszym kraju oraz narzucanymi bezprawnie Kościołowi restrykcjami usilnie prosimy Ekscelencję o zapoznanie się z naszą odezwą, a także prośbą skierowaną w dniu 23.03.21 do Prymasa Polski Abp. Wojciecha Polaka.

Pragniemy zaznaczyć, że doceniamy osobiste działania Ekscelencji na rzecz poluzowania obostrzeń nałożonych na miejsca kultu, z drugiej strony zupełnie nie rozumiemy postawy Kościoła polegającej na aktywnym wspieraniu władz państwowych w nakładaniu na Naród Polski restrykcji w związku z obecną sytuacją epidemiczną.

Nie jest naszym celem kwestionowanie stanu wiedzy dotyczącej zagrożenia epidemicznego. Zdajemy sobie jednak sprawę z tego, że obecna sytuacja daleka jest od konsensusu naukowego i społecznego, jeżeli chodzi o przyczyny zagrożenia jak również skuteczność podejmowanych działań zaradczych. Wiemy natomiast z całą pewnością, iż każda władza polityczna zawsze realizuje swój partykularny cel, który nie zawsze musi być zgodny z interesami Narodu, a tym bardziej dobrem Kościoła. Doświadczenia z przeszłości dobitnie pokazują, iż kryzysy bardzo często są wykorzystywane jako pretekst do ograniczania wolności i nakładania na obywateli obostrzeń, które następnie okazują się niezwykle trwałe i trudne do przezwyciężenia, nawet jeżeli przyczyny ich nałożenia dawno już ustały.
Tym bardziej nasz niepokój budzi swoiste żyrowanie działań władz świeckich przez Kościół, który nie mając właściwych narzędzi służących rozeznaniu rzeczywistości odwołuje się do przekazu narzucanego przez środowiska polityczne oraz media, które przecież zawsze działają w „czyimś interesie”.

Nie chodzi przy tym o to, aby Kościół stał się czynnikiem anarchizującym życie społeczne, wzywał do buntu czy łamania obostrzeń. Z całą pewnością nie jest jednak rolą Kościoła skupianie się na współdziałaniu z władzą polityczną, zwłaszcza, gdy wiąże się to par excellence z ograniczaniem działalności samego Kościoła i to w jego najbardziej fundamentalnym wymiarze – w zakresie sprawowania kultu religijnego. W ten sposób Kościół
nie tylko przyjmuje na siebie ryzyko popierania rozwiązań błędnych narzucanych przez władzę polityczną, ale jednocześnie sam staje się, jeśli nie częścią to w każdym razie moralnym gwarantem rozwiązań, które z całą pewnością nie leżą w naturze jego działalności.

Relacje pomiędzy prawem Bożym, a prawem ludzkim nie są obce Ewangelii. Wobec nadchodzącego Wielkiego Tygodnia oraz Triduum Paschalnego warto w kontekście poruszanych tutaj spraw przypomnieć historię procesu Jezusa, który został postawiony przed obliczem Piłata – rzymskiego prefekta Judei.

Na pytanie Piłata Czy Ty jesteś Królem Żydowskim Jezus odpowiedział: Królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby królestwo moje było z tego świata, słudzy moi biliby się, abym nie został wydany Żydom. Teraz zaś królestwo moje nie jest stąd. (J 18, 33-36). Kościół przywiązujący nadmierną troskę wobec spraw ziemskich czy państwowych zaprzecza swojej misji jaką jest prowadzenie Ludu Bożego właśnie do Królestwa Niebieskiego. Odziera się
z misterium i tajemnicy. Wchodzi w rolę, w której bardzo chętnie widzieliby Kościół jego wrogowie, jako jednej z wielu organizacji pozarządowych, prowadzącej ograniczoną działalność społeczną i to najlepiej zgodną z celami narzucanymi przez środowiska postępowe.

Stąd prosta już droga do instrumentalizacji Kościoła jako instytucji realizującej różne zadania uzasadniane jedynie ich społeczną użytecznością, lecz niekoniecznie pozostające zgodne z Ewangelią i nauczaniem Jezusa Chrystusa. W ostateczności Kościół staje się zakładnikiem władzy politycznej ze wszystkimi tego negatywnymi konsekwencjami.
Wydarzenia związane z niedawnym wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego dotyczącym obrony życia dobitnie pokazały mechanizm takiego uzależnienia. Czy naprawdę chodzi o to, aby Kościół był ochraniany przez Policję wykonującą polecenia władzy politycznej? Czyż większej wartości nie stanowi postawa katolików, którzy mają
gotowość i odwagę stanąć w obronie kościołów oraz miejsc świętych wyłącznie dlatego, że są one bramą do Królestwa Chrystusowego, które nie jest z tego świata?

Warto także zauważyć, iż Kościół na przestrzeni wieków był nie tylko strażnikiem depozytu Objawienia i bogobojnych obyczajów, ale także odważnym obrońcą podstawowych praw ludzkich wobec możliwych nadużyć, gwałtów i ucisków ze strony władz doczesnych.

Kierując się najwyższą troską o Kościół obawiamy się, iż po obecnym kryzysie utrwali się Jego obraz jako instytucji cichej kapitulacji i niemocy wobec wszystkich nadużyć, które dotykają zarówno swobodę wyznawania religii katolickiej jak i krzywdzą wielu naszych rodaków.

Nie jesteśmy buntownikami czy rewolucjonistami. Wręcz przeciwnie domagamy się przywrócenia wyłącznie tego co święte, słuszne i miłe Panu Bogu. Dlatego usilnie prosimy, aby Kościół w tych trudnych czasach skupił się na Ewangelii i głoszeniu Słowa Bożego. Aby niósł nadzieję wszystkim ludziom dobrej woli, aby przemawiał głosem serca, zrozumiałym i wolnym od neo-eklezjalnej nowomowy. Nie bał się odważnie bronić praw Boskich i ludzkich z praw Boskich wynikających. Aby zwłaszcza w czasie zarazy przywracał naturalny porządek rzeczy, przypominał o modlitwie oraz o tym, że ludzie nie są nieśmiertelni i wszechmocni, lecz poddani są woli Bożej, której elementem jest także kres każdego ziemskiego życia.

W działaniach tych jesteśmy gotowi Ekscelencję oraz każdego polskiego biskupa wspierać z całych sił. Chcemy, aby polscy biskupi stali się wiernymi spadkobiercami przywódców duchowych naszego narodu, stróżami swobód objawionej przez Pana Boga religii, dumnymi krzewicielami chrześcijańskiej cywilizacji oraz obrońcami krzywdzonych.

Oby polscy hierarchowie nie usłyszeli nigdy wołania gasnącej wspólnoty Kościoła słowami, które św. Joanna d’Arc skierowała do biskupa Pierre’a Cauchona – „Biskupie, to przez Ciebie umieram!”

Zapewniając Ekscelencję o naszej modlitwie w Jego intencji, my niżej podpisani składamy szczere wyrazy szacunku.

Straż Narodowa
Roty Marszu Niepodległości
Męski Różaniec Warszawa
Krucjata Różańcowa za Ojczyznę
Bractwo Przedmurza
Różańcowy Marsz Życia
Fundacja Życia i Rodziny
TG Sokół-Radość
Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych Warszawy i Mazowsza
Fundacja Nowy Nazaret

Share

27.03.2021 Kielce – Msza Święta i Pokutny Marsz Różańcowy za Ojczyznę

[Ze względu na restrykcje rządowe forma Pokutnych Marszów Różańcowych będzie uzależniona od ustaleń i możliwości  lokalnych – albo modlitwa różańcowa z wyjściem na zewnątrz w małych grupkach albo z pozostaniem w świątyni.]

W Kielcach w Kościele Garnizonowym (ul. Chęcińska 2), godzina 17.00, zostanie złożona Najświętsza Ofiara w intencji Ojczyzny. Przed Mszą Świętą modlitwa różańcowa (16.30) wraz z Maryją Królową Polski o Polskę wierną Bogu Krzyżowi i Ewangelii, o wypełnienie Jasnogórskich Ślubów Narodu. W tajemnicach Różańca świętego obejmiemy modlitwą szczególnie Kapłanów Diecezji Kieleckiej prześladowanych i zamęczonych podczas okupacji niemieckiej i sowieckiej. Po Mszy świętej Pokutny Marsz Różańcowy.

Zapraszają uczestnicy Krucjaty Różańcowej za Ojczyznę z Kielc.

Share

28.03 Siedlce – Msza święta i Pokutny Marsz Różańcowy za Ojczyznę

28 MARCA 2021 R.(niedziela)

BĘDZIEMY MODLIĆ SIĘ W KATEDRZE SIEDLECKIEJ

MODLITWA RÓŻAŃCOWA ROZPOCZNIE SIĘ  O GODZINIE 1400

MSZA ŚWIĘTA W INTENCJI OJCZYZNY  ZOSTANIE ODPRAWIONA O GODZ. 1600

53 POKUTNY  MARSZ  RÓŻAŃCOWY ULICAMI SIEDLEC  PRZEJDZIEMY POJEDYNCZO

UWIELBIAJĄC BOGA W TRÓJCY JEDYNEGO, MODLIMY SIĘ RAZEM Z  MARYJĄ KRÓLOWĄ POLSKI

O POLSKĘ WIERNĄ BOGU, KRZYŻOWI I EWANGELII,

O WYPEŁNIENIE JASNOGÓRSKICH ŚLUBÓW NARODU.

Modlimy się o każdego człowieka aby naśladował życie na ziemi: Jezusa, Maryi i św. Józefa.

Modlimy się o prawo do życia dla każdego człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci, o prawo dziecka do obojga rodziców : matki i ojca. O trzeźwość w Ojczyźnie. O powołania kapłańskie i zakonne. Błagamy Boga o pojednanie narodowe. O zaprzestanie  manipulowania społeczeństwem i siania nienawiści. Modlimy się o wstrzymanie promowania i wprowadzania egoistycznego stylu życia który niszczy rodzinę i człowieka, demoralizuje społeczeństwo, prowadzi do zniszczenia naszej kultury i cywilizacji, walczy z wartościami które są podstawą rozwoju społecznego i istotą człowieczeństwa.

P L A N   M O D L I T W Y

Modlitwa do NMP Królowej Polski

Tajemnice Radosne Różańca Świętego

Modlitwa do Matki Bożej Dzieci Nienarodzonych

Modlitwa do Matki Bożej o trzeźwość w Ojczyźnie

Tajemnice Bolesne Różańca Świętego

Modlitwa św. Jana Pawła II o powołania

Tajemnice Chwalebne Różańca Świętego

Modlitwa za ojczyznę, modlitwa o zachowanie pokoju i sprawiedliwości

Koronka do Miłosierdzia Bożego

Modlitwa do Jezusa Chrystusa naszego Króla i Pana

MSZA ŚWIĘTA W INTENCJI OJCZYZNY

Indywidualny Pokutny Marsz Różańcowy ulicami Siedlec (Katedra – Pomnik św. Jana Pawła II)

Share

21.03.21 Poznań i Zamość – comiesięczna Msza Święta za Ojczyznę i Pokutne Marsze Różańcowe

[Ze względu na restrykcje rządowe forma Pokutnych Marszów Różańcowych będzie uzależniona od ustaleń i możliwości  lokalnych – albo modlitwa różańcowa z wyjściem na zewnątrz w małych grupkach albo w świątyni.]

W każdą trzecią niedzielę miesiąca

Na Różańcu świętym będziemy się modlić wraz z Maryja Królową Polski o Polskę wierną Bogu, Krzyżowi i Ewangelii oraz o wypełnienie Jasnogórskich Ślubów Narodu.

POZNAŃ – początek o godz. 12.30 Msza Święta za Ojczyznę w Sanktuarium Bożego Ciała przy ul. Krakowskiej. Po Mszy Świętej Pokutny Marsz Różańcowy poprowadzi Ojciec Jerzy Garda. Zakończenie u Ojców Franciszkanów w Sanktuarium Matki Boskiej w Cudy Wielmożnej na Wzgórzu Przemysła.

Kościół św. Katarzyny, pl. Jaroszewicza Jana, Zamość - zdjęcia

(zdjęcie: Internet)

ZAMOŚĆ –  o godz. 16.00 – w Kościele Rektoralnym Świętej Katarzyny, ul. Kolegiacka 3.

Pokutny Marsz Różańcowy oraz Msze Święte za Ojczyznę (o godz. 17.00 i o godz. 18.30 Msza święta za Ojczyznę – o 18.30 w klasycznym rycie łacińskim).

Share

13.03.21 Wałbrzych – comiesięczne czuwanie Krucjaty Różańcowej i Msza Święta za Ojczyznę

13. dnia każdego miesiąca

Szczęść Boże!

Jutro 13.03 w sobotę nasze comiesięczne czuwanie Krucjaty Różańcowej za Ojczyznę w wałbrzyskiej kolegiacie Św. Aniołów Stróżów. Odbywać się ono będzie w ramach inicjatywy “24 godzin dla Pana”, w której mają rotacyjnie uczestniczyć wszystkie parafie z 3 wałbrzyskich dekanatów. Krucjata Różańcowa za Ojczyznę będzie modlić się, jak zawsze, od godz. 15 do Mszy św. za Ojczyznę o godz. 18.

Serdecznie zapraszam!
MP

Share

14.03.20 Biłgoraj, Warszawa – Msza Święta i Pokutny Marsz Różańcowy za Ojczyznę

W związku z wprowadzonymi przez rząd ograniczeniami naszej przyrodzonej wolności do publicznego wyznawania i obrony wiary, będziemy szli w osobnych grupkach modlitewnych.

Z Maryją Królową Polski modlimy się o Polskę wierną Bogu, Krzyżowi i Ewangelii, o wypełnienie Jasnogórskich Ślubów Narodu

Będziemy się modlić także o ustanie pandemii strachu i apostazji, kłamliwych ataków na nasz Kościół i Ojczyznę, o nawrócenie nieprzyjaciół Kościoła i Ojczyzny oraz o pojednanie ludzi, narodów i państw na fundamencie prawdy, aby wobec ofiar zbrodni i ludobójstwa nastąpiło sprawiedliwe zadośćuczynienie za zło jakiego doświadczyli od prześladowców. Będziemy modlić się także o to by dla wszystkich narodów, dawniej i dziś zamieszkujących ziemie Rzeczypospolitej i Europę Środkowo Wschodnią, Jezus Chrystus był  j e d y n ą  Drogą, Prawdą i Życiem, o to też by na ziemiach nasączonych krwią ofiarną poprzednich pokoleń umocniona została święta wiara katolicka, poza którą nie ma zbawienia, by porzucone zostały błędne wyznania i religie wiodące na bezdroża nienawiści.

BIŁGORAJ – w każdą drugą niedzielę miesiąca w kościele pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny o godz. 17.30 (w związku z ograniczeniami rządowymi w kościele) Różaniec święty a o  godz. 18.00 Msza Święta za Ojczyznę.

WARSZAWA – zapraszamy na comiesięczny Pokutny Marsz Różańcowy, który już od  2011 r. odbywa się w stolicy.

Od stycznia 2020 rozpoczynamy o godz. 8.00 Mszą Świętą w starym rycie w kościele św. Brata Alberta i św. Andrzeja Apostoła (pl. Teatralny 18) by później w Pokutnym Marszu Różańcowym ulicami Warszawy pójść pod Instytut Matki i Dziecka (róg ul. Brylowskiej i ul. Szarych Szeregów). Tu wraz z innymi organizacjami katolickimi modlić się będziemy w obronie życia

Zgodnie ze słowami Najświętszej Dziewicy Maryi (zawartych we wszystkich uznanych objawieniach) modlitwa na Różańcu Świętym jest ostatnim ratunkiem dla świata. To jest FAKT – władze tego świata, odrzucają Boga a na Jego miejsce intronizują zachcianki człowieka (lub w najlepszym wypadku sentymentalnie celebrują humanizm).

https://youtu.be/FA-B8j-Tgbk
Share

19 marca 2021 Męska Droga Krzyżowa

19 marca przejdziemy Drogę Krzyżową ulicami Warszawy w intencji pokuty i wynagrodzenia za grzechy Narodu Polskiego.


Zaczynamy na Placu Zamkowym o godzinie 19:00 odśpiewaniem Pieśni Konfederatów.
Następnie Drogę Krzyżowa ulicami Starówki poprowadzi kapłan.

Będziemy nieśli krzyż z krucyfiksem o rozmiarach 3 na 5 metrów.
Zakończymy Apelem Jasnogórskim o godzinie 21:00 .
19 marca to również Uroczystość świętego Józefa Oblubieńca NMP wielkiego orędownika męstwa i wzoru do naśladowania dla wszystkich mężczyzn.


Zapraszamy do udziału wszystkich wierzących mężczyzn.

Share

Publiczny Różaniec wynagradzający Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny – Królowej Polski

Krucjata Różańcowa za Ojczyznę prosi:
Z Maryją Królową Polski módlmy się o Polskę wierną Bogu, Krzyżowi i Ewangelii, o wypełnienie Jasnogórskich Ślubów Narodu


Jako przedstawiciele Kościoła walczącego wychodzimy 1 lutego 2020 r. o godz.17:00 w Łomży na Starym Rynku
na Publiczny Różaniec wynagradzający Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny – Królowej Polski i aby zadośćuczynić publicznej obrazie Boga i czci Matki Bożej!


Zaczynamy o 16:45 Koronką do Miłosierdzia Bożego za braci błądzących i dusze w czyśćcu cierpiące

UWAGA: możemy wystawić 10 „piątek”

Króluj nam Chryste, w Polsce i wszędzie!


Pozdrawiam. Pro Christo Rege…

Jerzy Kondrat
609-734-298

Share
Share
Share