14.03 – NIEPOKALANÓW – Szkoleniowa II Konferencja POWSTAŃ POLSKO!

14_03_m

Szkolenie osób chcących wziąć udział w Ruchy Kontroli Wyborów i wejść w skład komisji wyborczych różnego szczebla by bezpośrednio przypilnować wyborów, będzie miało miejsce w Niepokalanowie u Ojców Franciszkanów w dniu 14.03.2015.

II Konferencja (szkoleniowa) Powstań Polsko rozpocznie się w bazylice w Niepokalanowie o godz. 11.00 Mszą Święta za Ojczyznę.

Będzie w godzinach obiadowych możliwość spożycia grochówki przygotowanej dla nas przez Ojców Franciszkanów (opłata „co łaska”). Napoje i kanapki dobrze przywieźć też ze sobą.

Dojazd z terenu całej Polski jest bardzo wygodny i dla osób zmotoryzowanych, i dla osób, które mogą tam dotrzeć podmiejską koleją PKP (stacja Teresin – Niepokalanów) lub autobusem n.p. PKS.

aby odnaleźć najlepsze połączenie z każdego miejsca Polski do Teresina: http://www.e-podroznik.pl/

Program II Konferencji POWSTAŃ POLSKO

godz. 11.00

Msza Święta i Różaniec Święty za Ojczyznę (bazylika)

godz. 12.30 (przejście do sal wykładowych)

I. Praca wolontariusza Ruchu Kontroli Wyborów w składzie komisji wyborczych różnych szczebli

1. Instrukcja „Krok po kroku” – Jak zostać członkiem Obwodowej Komisji Wyborczej i jak w niej pracować.
2. Na jakie problemy i pułapki może natrafić praca męża zaufania w Komisji Wyborczej niższego i wyższego szczebla.
3. Prawidłowa klasyfikacja kart do głosowania i oddanych głosów.
4. Spisy wyborców w świetle ostatnich zmian prawnych i organizacyjnych.
5. Praca Okręgowej Komisji Wyborczej – spojrzenie byłego sędziego i członka OKW.

godz. 15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego
PRZERWA na OBIAD – posiłek w grupach odpowiadających podziałowi terytorialnemu

godz. 16.00

II. Praca wolontariusza Ruchu Kontroli Wyborów podczas niezależnego podliczenia wyników wyborów

1. Prezentacja schematu systemu niezależnego podsumowania wyników wyborczych, zadania RKW na różnych szczeblach.
2. Rola centralnych i lokalnych mediów w kształtowaniu ładu prawnego związanego z prawidłowym przebiegiem wyborów.
3. Kłamstwa i manipulacje podczas „Wieczoru wyborczego” – technika narzucenia fałszywego wyniku wyborczego oszukanemu narodowi.

Share

1 komentarz do “14.03 – NIEPOKALANÓW – Szkoleniowa II Konferencja POWSTAŃ POLSKO!”

Możliwość komentowania została wyłączona.

Share
Share