Przystąpili do Krucjaty – archiwum

Poniżej publikujemy wpisy z poprzedniej wersji strony.

23.11.2012. przed Apelem Jasnogórskim podpisując w zakrystii deklarację wobec całej delegacji Bractwa Kurkowego, którego jest kapelanem od 30 lat, do Krucjaty Różańcowej za Ojczyznę przystąpił ks. infułat Jerzy Bryła. Ks. infułat urodził się w 1928 roku w Nowym Brzesku, święcenia kapłańskie przyjął w 1952 r. Był wikariuszem w Rajczy, Bielsku – Białej a także w parafii św. Floriana w Krakowie. Od dziesięcioleci jest duszpasterzem środowisk osób głuchoniemych i twórczych w Krakowie. Aktywnie uczestniczy w wielu organizacjach kościelnych i świeckich (np. Bractwo Kurkowe). Jest autorem książki “Głusi słyszą”, w której przedstawił swoje spostrzeżenia na temat pracy z ludźmi głuchoniemymi.

Prof. Andrzej Więcek
Z radością informujemy, że w dn. 23.11.2012. po Apelu Jasnogórskim podpisując deklarację, w wigilię swoich urodzin, dołączył do Krucjaty Różańcowej za Ojczyznę Prof. dr hab. n. med. Andrzej
Więcek wybitny internista, nefrolog jeden z najbardziej utytułowanych polskich naukowców-klinicystów.
Urodzony dn. 24.11.1955 r. prof. Andrzej Więcek jest kierownikiem Katedry i Kliniki Nefrologii, Endokrynologii i Chorób Przemiany Materii Wydziału Lekarskiego ŚUM w Katowicach. Jest uznanym ekspertem w dziedzinie medycyny wewnętrznej, nefrologii, nadciśnienia tętniczego i transplantologii, członkiem licznych krajowych i Międzynarodowych Towarzystw naukowych, uczestniczy w pracach zespołów redakcyjnych wielu międzynarodowych czasopism naukowych. O ogromie dokonań prof. Andrzeja Więcka niech świadczą imponujące wskaźniki oceniające dorobek
naukowy obejmujące czynnik wpływu (impact Factor; IF)- powyżej 300; Hirsch-25; liczba artykułów w bazie scopus-428; wskaźnik cytowani: 3873. Pełne CV można znaleźć pod adresem: http://www.oxfordjournals.org/our_journals/ndt/andrzej%20wiecek.pdf.

Profesor Andrzej Więcek został szczególne wyróżniony dn. 11.11.2011 r. w Budapeszcie, gdzie na UW im. Semmelweisa otrzymał doktorat honorowy tej najznamienitszej węgierskiej wyższej uczelni.

s. Donata Marszałek – felicjanka, od 2012-08-01 modli się wraz z grupą 15 wiernych
ks. Marek Michalik (parafia Niepokalanego Poczęcia Wrocław) wraz z 26 wiernymi modlą się od sierpnia 2012
ks. Alfons Fromela – proboszcz parafii św. Piotra Apostoła w miejscowości  Bożepole Wielkie  zgłosił się razem z 14 wiernymi z parafii, modlą się od czerwca 2012

Pan Kazimierz Paluch zgłasza indywidualnie 14 osob z poznańskiego Klubu Gazety Polskiej,
Ks. Piotr Podborny nadesłał 23 deklaracje parafian z par. Trójcy Świętej w Starym Dzikowie,
p Marianna Ryszawa nadesłała listę 20 osób z Kółka Różańcowego pod wezwaniem MB Szkaplerznej z par. Niepokalanego Serca NMP w Łochowie,
Ks. Lucjan Dyka z miejscowości Czudec przysłał deklaracje ponad 200 osób

Ks. Roman Sosnowski z par. MB Częstochowskiej w Bydgoszczy nadesłał kolejne 10 deklaracji parafian

Do Krucjaty przystąpiło 177 osób z parafii św. Jadwigi Śląskiej w Milanówku zebrane przez pana Stanisława Krzemińskiego

Do Krucjaty Przystąpiło19 osób z parafii św. Stanisława Biskupa i Męczennika z miejscowości Bychawa

o. Paweł Mynarz OCist przysłał kolejne 36 osób z parafii św. Bartłomieja Kraków-Mogiła

Do Krucjaty przystapiło pięć Sióstr Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego z Kielc

Z radością informujemy, że w dn. 26.10.2012. przed Apelem Jasnogórskim podpisując deklarację dołączył do Krucjaty Różańcowej za Ojczyznę JE ks. bp Tadeusz Bronakowski, biskup pomocniczy diecezji Łomżyńskiej.

Jest on członkiem Komisji Konferencji Episkopatu Polski ds. Polonii i Polaków za Granicą, Rady Prawnej Konferencji Episkopatu Polski,Zespołu Pomocy Kościołowi na Wschodzie oraz Przewodniczącym Zespołu ds. Apostolstwa Trzeźwości przy Konferencji Episkopatu Polski. Urodził się na Ziemi Augustowskiej, wychował w rozmodlonej w Sanktuarium Matki Bożej Studzieniczańskiej rodzinie. Od czasów seminaryjnych, przez cały czas posługi kapłańskiej, otacza troską dzieci i młodzież z Domu Dziecka w Łomży. Jest wykładowcą prawa kanonicznego w seminarium w Łomży.

Do sekretariatu wpłynęła deklaracja przystąpienia do Krucjaty Różańcowej za Ojczyznę Pani Wandy Półtawskiej.

Wanda Półtawska

Wanda Wojtasik  urodziła się 2 listopada 1921 roku w Lublinie. Jest doktorem medycyny, psychiatrą, profesorem PAT (obecnie Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie). Znana jest powszechnie ze swej działalności w Papieskiej Akademii Teologicznej, Papieskiej Rady ds. Rodziny czy papieskiej Akademii Pro Vita.

W czasie wojny była harcerką Szarych Szeregów, za co w 1941 roku została aresztowana przez gestapo i skazana na śmierć. Wysłano ją do obozu w Ravensbrück (numer obozowy 7709), gdzie poddawana był okrutnym eksperymentom medycznym. Do obozu przybyła 23 września 1941 roku z lubelskiego transportu (Sondertransport-transport więźniów z wyrokami kary śmierci). Obóz opuściła na początku maja 1945 r. i wróciła do kraju. W 1951 roku ukończyła studia medyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Z wykształcenia jest doktorem medycyny, specjalizacja II stopnia w zakresie psychiatrii. Adiunkt w Klinice Psychiatrycznej Akademii Medycznej w Krakowie. Od niemal samego początku swojej działalności zawodowej pracuje w Poradniach Młodzieżowych i Małżeńskich. Od 1955 roku prowadzi wykłady z medycyny pastoralnej na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, w której od 1967 roku była dyrektorem Instytutu Teologii Rodziny. W 1962 r. zachorowała. Bp Karol Wojtyła napisał wówczas (17 XI 1962 r.) list do Ojca Pio z prośbą o modlitwę w jej intencji. Po kilku dniach, przed operacją chirurgiczną, niespodziewanie odzyskała zdrowie, Ksiądz Biskup napisał (21 XI) do Ojca Pio drugi list z podziękowaniem. Oba te listy zostały zachowane, dostały się do prasy i były wielokrotnie publikowane. W procesie beatyfikacyjnym Ojca Pio ważną rolę odegrały te dwa listy napisane przez bp. Karola Wojtyłę. W latach 1981-84 wykładała w Instytucie Jana Pawła II przy Uniwersytecie Laterańskim w Rzymie. Od 1983 r. jest członkiem Papieskiej Rady Rodziny i Papieskiej Akademii Pro Vita. Została odznaczona medalem Pro Ecclesia et Pontifice („Za zasługi dla Kościoła i papieża”) oraz papieskim Orderem Świętego Grzegorza Wielkiego. Doktor honoris causa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Od wielu lat jest członkiem Unii Pisarzy Medyków i Stowarzyszenia Dziennikarzy Katolickich. Jest autorką licznych publikacji naukowych oraz popularyzatorskich, napisała m. in. I boję się snów, Samo życie, Stare rachunki, “Beskidzkie rekolekcje-Dzieje przyjaźni księdza Karola Wojtyły z rodziną Półtawskich”.  Mąż, Andrzej Półtawski, jest profesorem filozofii. Mają cztery córki. Przez wiele lat łączyła ją wielka przyjaźń z papieżem Janem Pawłem II.

160 osób z Parafii Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Wildze podpisało przystąpienia do Krucjaty Różańcowej za Ojczyznę. Osoby te modlą się od lutego 2012 r.

Pan Jan Paloch z Biłgoraja, przysłał nam 141 deklaracji osób, ze swojego miasta, które zadeklarowały swoją modlitwę na naszą Ojczyznę.

Z parafii Najświętszej Marii Panny Matki Pocieszenia w Oławie (Archidiecezja Wrocławska) otrzymaliśmy 136 deklaracji osób, modlących się o Ojczyznę wierną Bogu, Krzyżowi i Ewangelii od 26.6.2012 r.

Pani Maria Wirgowska z Zakrzówka (powiat kraśnicki), zgłosiła 54 osoby do modlitwy krucjatowej. Osoby te modlą się od 22.07.2012 r.

75 osób z parafii Archidiecezji Gnieźnieńskiej, przystąpiło do naszej modlitwy.

Pani Elżbieta Paczkowska z Parafii Św Ojca Pio z Ostródy, zgłasza 16 osób z tej parafii, które włączają się do naszej modlitwy od czerwca 2012 r .

30tu Parafian z Kościoła pod wezwaniem Najświętszego Imienia Maryi Panny z Laskowej, powiat Limanowa, przystępują do Krucjaty Różańcowej za Ojczyznę od stycznia 2012 r. Deklaracje zebrała Pani Wanda Majewska.

Pani Katarzyna Pawlicka z Warszawy, przysłała deklaracje krucjatowe, zebrane podczas Rekolekcji z O. Johnem Bahaborą, które odbyły się w Pionkach w dniach 13-15.07.2012 r. Przystąpiły do Krucjaty 103 osoby.

Pani Bożena Bańka zgłosiła 120 osób z Róży Królowej Pokoju z Kraśnika,którzy przyłączyli się do naszej modlitwy za Polskę wierną Bogu, Krzyżowi i Ewangelii 18.7.2012 r. Zgłosiła też 33 osoby ze wspólnoty ogólnopolskiej św Józefa.

Br. Lucjan Brudzisz z Rybnika przysłał nam 13 deklaracji przystąpienia do Krucjaty Różańcowej za Ojczyznę. Są to osoby z Chorzowa i Rybnika. Modlą się od lipca 2012 r.

Pan Jan Ciborowski z Białegostoku z parafii Św Kazimierza zgłasza modlitwę 26 osób od 15 lipca 2012 roku.

Pani Danuta Saternus z Róży Różańcowej przy Parafii Św Franciszka i Św Klary z Tychów przysłała deklaracje 26 osób, modlących się za Naszą Ojczyznę od 3.3.2012 r.

Pani Wiesława Wyrwas z Morawiny,z parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, przyłącza się do naszej modlitwy od 1 lipca 2012 r, z 17 osobami ze swojej parafii.

Ks. Michał Bajcar przysłał 10 deklaracji osób  z miejscowości Komarno koło Gródka (Ukraina). Osoby te dołączają się do naszej modlitwy za Polskę od czerwca 2012 roku.

Pani Irena i Pan Janusz Grabowscy przysłali 104 deklaracje przystąpienia do Krucjaty Różańcowej za Ojczyznę z Biura Radia Maryja przy Parafii Zmartwychwstania Pańskiego w Gdańsku .

Parafia Matki Bożej Królowej Polskich Męczenników w Warszawie przyłącza się do naszej modlitwy od 6.7.2012 roku.
Pani Barbara Jurkowska zgłosiła 66 osób.

Parafia Wniebowstąpienia Najświętszej Maryi Panny w Lutczy w liczbie 90 osób przystępuje do modlitwy o Polskę wierną Bogu, Krzyżowi i Ewangelii od listopada 2011 r

Kółko Różańcowe z Wyszek -Strably w liczbie 224 osób, zgłosiła do nas pani Stanisława Popławska. Osoby te zadeklarowany swoją gorliwą modlitwę w naszej intencji od 1.12.2011 r.

202 osoby z Koła Przyjaciół Radia Maryja przy Parafii Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Andrychowie zgłaszają swoją modlitwę krucjatową od listopada 2011 r.

Wspólnota parafialna z Kościoła pod wezwaniem Św. Jadwigi Królowej w Janowie Lubelskim przystępuje do naszej modlitwy. Zgłosiło się 210 osób. Podpisy zebrał Legion Maryi. Modlitwa trwa od października 2011 r.

Ordynariusz kamieniecki ks. Bp Leon Maksymilian Dubrawski OFM przystąpił 9 lipca 2012 r. do modlitwy w Krucjacie Różańcowej za Ojczyznę.

Franciszkanin, były kustosz Kustodii św. Michała Zakonu Braci Mniejszych na Ukrainie, ordynariusz diecezji kamieniecko – podolskiej. Kapłan szczególnie zasłużony dla Kościoła katolickiego na Ukrainie. Urodził się w 1949 r. w Dubowicy koło Żytomierza.

Studia seminaryjne rozpoczął w 1978 r. w Rydze, zaczynając je od przyjęcia sakramentu bierzmowania. Pod wpływem o. Martyniana Darzyckiego powziął decyzję o wstąpieniu do Zakonu Braci Mniejszych, co też potajemnie uczynił w 1982 r. Rok później złożył na jego ręce profesję czasową, przyjmując imię zakonne Maksymilian. W 1982r. otrzymał on także święcenia kapłańskie. Jako neoprezbiter ks. Leon Dubrawski podjął posługę duszpasterską w Chmielniku, gdzie proboszczował od 1983 do 1993 r. Podczas tego okresu opracował m.in. modlitewnik dla wiernych, a w 1986 r. w Zakonie Braci Mniejszych również profesję wieczystą. Zrobił to w polskiej prowincji Niepokalanego Poczęcia NMP. W okresie swego przełożeństwa w Kustodii, doprowadził do powstania postulatu zakonnego w Miastkówce i nowicjatu w Baranówce. 7 kwietnia 1998 mianowany na biskupa pomocniczego w Kamieńcu Podolskim. Dnia 27 czerwca 1998 r. przyjął sakrę biskupią z rąk kard. Mariana Jaworskiego. Po przyjęciu rezygnacji bpa Jana Olszańskiego, 4 maja 2002 mianowany został biskupem – ordynariuszem w Kamieńcu Podolskim.

Ojciec Paweł Mynarz z Krakowa-Mogiły 22.6.2012 zgłasza do modlitwy za Ojczyznę wierną Bogu Krzyżowi i Ewangelii kolejne 86 osoby.

Pani Alicja Pytlak z Szydłowca, zgłasza 52 deklaracje modlitwy od czerwca 2012 r.

Legion Maryi pod wezwaniem Matki Bożej Bolesnej, przy Kościele Św. Michała Archanioła w Zamościu ul. Reymonta przysłał 60 deklaracji przystąpienia do modlitwy o Ojczyznę wierną Bogu, Krzyżowi i Ewangelii. Wierni modlą się od czerwca 2012 r.

Kółko Różańcowe z Lublina – parafia Św. Urszuli Ledóchowskiej, zgłasza swoją modlitwę 23 osób od czerwca 2012 r

Brat Krzysztof Dzido i Brat Franciszek Rekowski, Franciszkanie z Niepokalanowa zgłaszają swoją modlitwę za Ojczyznę od 7.6.2012 r. Bóg Zapłać!

Ojciec Paweł Mynorz z Krakowa zgłasza 77 osoby do Krucjaty Różańcowej za Ojczyznę z dniem 9.06.2012 roku.

Agata Michna z Gdańska z Parafii Miłosierdzia Bożego przysłała 84 deklaracji Osób, które przystąpiły do naszej Modlitwy za Ojczyznę wierną Bogu, Krzyżowi i Ewangelii.