Wolna elekcja Jezusa Chrystusa na Króla Polski podczas Pielgrzymki Patriotów 1-3 maja!

ZAPRASZAMY – Pola Elekcyjne w Warszawie 02.05.2018, w wigilię Święta Matki Boskiej Królowej Polski!
Tego dnia zapraszamy wszystkich, aby przybyli z całej Polski na miejsce elekcji polskich królów! Tak już uczyniliśmy oddolnie w 2015 roku i co roku odnawiać będziemy ten akt, czekając aż dokona tego wreszcie władza polityczna i duchowna.
Uroczyste poddanie się Polski Panu Bogu i detronizacja człowieka zajmującego w swej grzesznej pysze tron należny Bogu.
Niech tron Polski obejmie w swe władanie Jezus Chrystus Król!
Tak jak nasi przodkowie, „wolni od obcej przemocy nakazu”, zgodnie z prastarą tradycją i zasadą WOLNEJ ELEKCJI, obowiązującą w czasach bezkrólewia, w wolnym i odpowiedzialnym akcie naszej woli, będziemy błagać Boga by zasiadł na polskim tronie.
BĘDZIE TO UROCZYSTA I POKUTNA PROŚBA NARODU, ABY NA TRON PAŃSTWA POLSKIEGO POWRÓCIŁ DEKALOG.
NIECH W OJCZYŹNIE ZNÓW OBOWIĄZUJE POSŁUSZEŃSTWO I PODDANIE PRAWU BOŻEMU,
A JEZUS CHRYSTUS OBEJMIE WE WŁADANIE OSIEROCONY TRON POLSKI.
ZANIESIEMY MODLITWĘ DO KRÓLOWEJ POLSKI NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY,
ABY ZGODNIE Z JASNOGÓRSKIMI ŚLUBAMI NARODU
„POLSKA STAŁA SIĘ PRAWDZIWYM KRÓLESTWEM MARYI I JEJ SYNA”
Pielgrzymka Patriotów, do której zapraszają uczestnicy Krucjaty Różańcowej za Ojczyznę, jak co roku rozpocznie się w dniu 01.05 w Szymanowie. Trasa Pielgrzymki Patriotów wiedzie pierwszego dnia z Szymanowa przez Niepokalanów, Rokitno k. Błonia do Ołtarzewa.
W drugim dniu z Ołtarzewa do Warszawy na pola elekcyjne (tu Msza Święta, Koncert Patriotów w hołdzie Matce Najświętszej, Uroczysty i Pokutny Akt Prośby wspomniany powyżej). Trzeciego dnia wyruszamy w Marszu Patriotów ulicami Warszawy od Krzyża Traugutta w Parku Traugutta (rozpoczęcie Mszą Świętą) poprzez Nowe i Stare Miasto, Krakowskie Przedmieście i Nowy Świat, al. Jerozolimskie, Most Poniatowskiego, do Zamoyskiego i tu na Kamionku u Matki Boskiej Zwycieskiej Marsz Patriotow kończy się pod Krzyżem Katynskim.
Trasa pielgrzymki
Od Matki Boskiej Jazłowieckiej (Szymanów)
do Matki Boskiej Zwycięskiej (Warszawa-Kamionek)
ZAPRASZA SERDECZNIE KS. STANISŁAW MAŁKOWSKI
I SEKRETARIAT KRUCJATY RÓŻAŃCOWEJ ZA OJCZYZNĘ
509 458 438, 505 075 818
sekretariat@krucjatarozancowazaojczyzne.pl

Share
Share
Share