13.12.2022 Wałbrzych – Msza święta i czuwanie Krucjaty Różańcowej za Ojczyznę

13. dnia każdego miesiąca

Króluj nam, Chryste!

Jutro, w XLI rocznicę wprowadzenia w Polsce stanu wojennego, będzie w wałbrzyskiej kolegiacie Św. Aniołów Stróżów comiesięczna Msza św. w intencji Ojczyzny o godz. 18, tym razem z nauką rekolekcyjną, poprzedzona czuwaniem Krucjaty Różańcowej za Ojczyznę od godz. 15. W godzinie Miłosierdzia – jak już się stało tradycją 13 grudnia – będzie Droga Krzyżowa, jaką odprawił na Wałach Jasnogórskich bł. ks. Jerzy Popiełuszko, Patron „Solidarności”, podczas pierwszej ogólnopolskiej pielgrzymki ludzi pracy do duchowej stolicy Polski. Zapraszamy do solidarnego modlitewnego szturmu o tryumf wolności, do jakiej wyswobodził nas Chrystus!

Sursum corda!  

MP

Share

3.12.22 Łomża – Publiczny Różaniec Wynagradzający

Krucjata Różańcowa za Ojczyznę prosi:
Z Maryją Królową Polski módlmy się o Polskę wierną Bogu, Krzyżowi i Ewangelii, o wypełnienie Jasnogórskich Ślubów Narodu


Jako przedstawiciele Kościoła walczącego wychodzimy na Publiczny Różaniec WYNAGRADZAJĄCY Niepokalanemu Sercu Matki i Królowej
3 grudnia 2022 r. o godz.17:00, w Łomży na Starym Rynku

i tak toczymy duchową bitwę o Polskę wolną od publicznego obrażania Boga i Matki

o POKÓJ BOŻY w sercach ludzi i na świecie
Zaczynamy o 16:45 Koronką do Miłosierdzia Bożego za braci błądzących i dusze w czyśćcu cierpiące

Króluj nam Chryste, w Polsce i wszędzie!

Krucjata Różańcowa za Ojczyznę
DOŁĄCZ: https://krucjatarozancowazaojczyzne.pl/

Share

11.12.2022 – organizujmy Pokutne Procesje Różańcowe za Polskę

„Ty w Gietrzwałdzie po polsku mówiłaś,

że w różańcu, w trzeźwości jest siła.

100 lat przeszło nam w tylu już klęskach.

Wstań narodzie! Masz szansę Zwycięstwa.

Splećmy łańcuch różańców przez Polskę.

(…) Wtedy wzejdzie Jutrzenka wolności!

Zwyciężyłaś, zwyciężaj! Straszny jest szczęk oręża.

Już różaniec, różaniec, różaniec,

wytaczają żołnierze na szaniec”

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Drodzy Czytelnicy „Naszego Dziennika”

W imieniu organizatorów zapraszam Was, by od 21 sierpnia 2021 r. po raz siódmy wyjść na ulice polskich miast i wiosek z różańcami w ręku w dniu 11 grudnia br., w wigilię święta Matki Bożej z Guadalupe – Patronki życia ludzkiego i Obrończyni poczętych dzieci. W ten sposób pokutujmy i wynagradzajmy Panu Bogu za wszystkie grzechy naszego Narodu oraz błagajmy o Błogosławieństwo dla Polski.

Jest naszym pragnieniem, aby tego dnia w duchowej jedności, w jak najliczniejszych procesjach w naszej Ojczyźnie, był modlitewny szturm do nieba jako wynagrodzenie Panu Bogu za wszystkie grzechy dzieciobójstwa, za brak ustawy chroniącej każde życie bez wyjątku, za wszystkie grzechy przeciwko szóstemu przykazaniu w każdym stanie, za wszystkie związki niesakramentalne, za rozwody.

Jednocześnie przez modlitwę błagalną prosić będziemy Pana Boga w Trójcy Jedynego przez wstawiennictwo Świętej Rodziny, Świętych Patronów Polskich oraz wszystkich Polskich Męczenników za wiarę i wolność naszej Ojczyzny o obfite łaski Boże, aby Naród Polski powrócił do Boga, także przez podporządkowanie prawa państwowego Bożemu Prawu – Dekalogowi.

Pragniemy, by wszyscy katolicy, którzy rozumieją obecną sytuację Polski w kontekście politycznym, groźbę wiszącej nad nami wojny, byśmy jako wierzący i ufający Panu Bogu, że tylko w Nim nasza nadzieja, bo On może wszystko i Jego moc jest większa ponad ludzkie plany, tego dnia w zjednoczeniu ukorzyli się przed Bogiem, by błagać o przebaczenie i nowe Miłosierdzie, abyśmy jako Naród mogli wyrwać się z niewoli grzechów.

Jako wizerunek na plakacie została wybrana Matka Boża Gietrzwałdzka. Dlaczego? „Orędzie w Gietrzwałdzie powinno być rozszerzone na cały nasz kraj, na wszystkich Polaków mieszkających poza jego granicami, na cały Kościół. Wtedy, gdy Matka Boża pojawiła się w Gietrzwałdzie, Polacy mieszkający na Warmii cierpieli bardzo, byli zagrożeni ówczesnym Kulturkampfem, walką Bismarcka przeciwko Kościołowi i narodowi. Przyszła Pani nasza aż z Nieba, aby wspomóc Swoich w walce, która była bezwzględna i mogła się zakończyć ciężkimi dla Kościoła stratami. Chociaż minęło już sto lat od tamtej chwili, zagrożenie już nie Kościoła, nie jednego tylko Narodu — ale całej ludzkości nie zmniejsza się — przeciwnie jest coraz większe” – wołał 26 czerwca 1977 r. w przemówieniu J. E. Ś. P.

Ks. Biskup Zbigniew Kraszewski podczas uroczystego nabożeństwa w Gietrzwałdzie na zakończenie Kongresu Maryjnego.

W 1877 r. byliśmy jako polski Naród w niewoli, wymazani z mapy świata. Pan Bóg wybrał Gietrzwałd, by w tym miejscu Matka Najświętsza upomniała się o codzienną modlitwę różańcową, przede wszystkim w rodzinach. Polacy usłuchali się Matki Bożej. Codziennie odmawiany Różaniec przemieniał rodziny. Młodzież zaczynała szanować i pielęgnować czystość ciała i serca. Zaowocowało to większą liczbą powołań do kapłaństwa i życia zakonnego. Przez duchową przemianę Polaków po 123 latach niewoli Ojczyzna nasza mogła się cieszyć wolnością.

Dzisiaj, niestety, jesteśmy na nowo zniewoleni. To zniewolenie przez grzechy zagraża nam na nowo utratą wolności, którą tak ciężko przed ponad stu laty wywalczyli nasi przodkowie. Jedyną bronią, która może nas uratować, jest Różaniec, post, pokuta i nawrócenie. Dlatego na plakacie wizerunek Matki Bożej Pani Gietrzwałdzkiej, byśmy na nowo odkryli Jej żądanie z 1877 r., skierowane w Gietrzwałdzie do wszystkich Polaków, by codziennie gorliwie odmawiać Różaniec!

Zwracamy się do Was Drodzy Czytelnicy o włączenie się do tej ogólnopolskiej inicjatywy poprzez zorganizowanie procesji różańcowej w swojej parafii, w swoim mieście czy też w małej miejscowości. Będziemy wdzięczni za zgłoszenie udziału parafii w procesji do Marii Bienkiewicz.

Kontakt: tel. 791 577 901; mail – fundacjanazaret@o2.pl .

W czasie procesji prosimy, aby był odmówiony cały Różaniec (po odmówieniu całego Różańca modlitwa do Św. Józefa: „Do Ciebie Święty Józefie, uciekamy się …”), Koronka do Bożego Miłosierdzia, Modlitwa J. E. ks. bpa Józefa Michalaka w intencji nienarodzonych dzieci i ofiar aborcji, Litania do Matki Bożej Gietrzwałdzkiej oraz Koronka do Świętej Rodziny. Procesję Różańcową kończymy odczytaniem Aktu Poświęcenia Polski Bożemu Miłosierdziu wg Bł. Ks. Michała Sopoćko.

Jednocześnie też prosimy, by w duchu pokuty był niesiony Krzyż oraz jeżeli możliwe: wizerunek Matki Bożej Gietrzwałdzkiej lub Świętej Rodziny.

Informacje i plakaty do pobrania oraz propozycja modlitwy wiernych na stronach:

www.rozaniec24.pl , www.rozanieczazyciem.pl .

Gdyby nie było możliwe zorganizowanie procesji różańcowej, bardzo prosimy, by był odmówiony w kościele przed Najświętszym Sakramentem, pod kapliczką, Krzyżem bądź świętą figurą – cały Różaniec Święty, Koronka do Bożego Miłosierdzia, Litania do Matki Bożej Gietrzwałdzkiej, Koronka do Świętej Rodziny oraz Akt zawierzenia Polski Bożemu Miłosierdziu. Wszystkie modlitwy znajdziemy na wyżej podanych stronach.

Zwracamy się też z serdeczną prośbą do wszystkich osób chorych, mających przeszkody, by w tym dniu ofiarować w tych intencjach swoje cierpienia razem z modlitwą na miarę możliwości.

Urszula Strynowicz

Krajowy Koordynator Wspólnot Nieustającego Różańca Świętego.

„Ocknij się Ziemio Polska! Ocknij się dolino łez i cierpień, kraju pokuty i doświadczeń, starodawne królestwo Przenajświętszej Matki Zbawiciela. Oglądaj te cuda, które Ona Miłosierna Twoja Matka i Królowa, zapomniana od ciebie, lecz nie zapominająca o tobie, na krańcach dawnych granic twoich, ku twej pociesze się ukazała. Obudź się ludu Lecha, Ludu Polski, bogobojny i religijny. Obudź się narodzie rdzennie katolicki. Niegdyś byłeś dzielnym zapaśnikiem i bohaterskim rycerzem. Dziś, musisz być pokutnikiem wielkim. Byłeś niegdyś Przedmurzem chrześcijaństwa, o które na próżno szczerbiły

się miecze pogańskie. Dziś masz być Przedmurzem jego duchowym, o które ma się odbić zarówno prześladowanie otwartych nieprzyjaciół Kościoła, jak obojętność, niedowiarstwo i zwątpienie oziębłych i niewierzących" (Bł. O. Honorat Koźmiński, „Pisma o Gietrzwałdzie”).

— jest nadzieja! Jest nadzieja ogromna! I nie będzie totalnej zagłady, jeżeli potrafimy klęczeć i modlić się na Różańcu… Jeżeli potrafimy przejąć się tym, co miało poruszyć wszystkie serca i umysły — a jeszcze nie poruszyło. Orędzia są, ostrzeżenie jest, ratunek dany — od nas zależy – czy go wykorzystamy czy też sami wolimy zagładę…? (Gietrzwałd, 26 czerwca 1977 r. Ks. Bp Zbigniew Kraszewski).

Olsztyn – Warszawa, dnia 25 listopada 2022

Share

26.11.22 Kielce – Msza Święta i Pokutny Marsz Różańcowy za Ojczyznę

KIELCE

W Kielcach w Kościele Garnizonowym (ul. Chęcińska 2), godzina 18.00, zostanie złożona Najświętsza Ofiara w intencji Ojczyzny.

Po Mszy Świętej Pokutny Marsz Różańcowy. Wraz z Maryją Królową Polski modlimy się o Polskę wierną Bogu Krzyżowi i Ewangelii, o wypełnienie Jasnogórskich Ślubów Narodu .

Zapraszają uczestnicy Krucjaty Różańcowej za Ojczyznę z Kielc.

Share

27.11.2022 Siedlce – Msza Święta i Pokutny Marsz Różańcowy za Ojczyznę.

W niedziele 27 listopada zapraszamy na 73 comiesięczny Pokutny Marsz Różańcowy ulicami Siedlec w intencji naszej kochanej Ojczyzny – Polski. Modlimy się o Polskę wierną Bogu, Krzyżowi i Ewangelii o wypełnienie Jasnogórskich Ślubów Narodu.

Zaczynamy o 14,00 , pod Pomnikiem Św. Jana Pawła II. Kończymy w katedrze siedleckiej o godz. 16.00 Mszą Świętą za Ojczyznę.

Z Panem Bogiem,

Andrzej Woroszyło

Share

20.11.2022 Łomża – Msza Święta i Pokutny Marsz Różańcowy za Ojczyznę

Krucjata Różańcowa za Ojczyznę prosi:
Z Maryją Królową Polski módlmy się o Polskę wierną Bogu, Krzyżowi i Ewangelii, o wypełnienie Jasnogórskich Ślubów Narodu


Jako przedstawiciele Kościoła walczącego wychodzimy na Pokutny Marsz Różańcowy o Polskę wierną Bogu, Krzyżowi i Ewangelii aby Chrystus był KRÓLEM Polaków i państwa polskiego

20 Listopada ok. godz.11:00
spod kościoła św. Andrzeja Boboli w Łomży wyruszymy z modlitwą, a pod figurą Chrystusa Króla zawierzymy Ojczyznę oraz NASZE INTENCJE Chrystusowi Królowi Polski i Jego Matce

O godz.10:00 Msza Św. w intencji Ojczyzny i PODJĘCIA przez naród POKUTY, bo Polska poganieje i wymiera!

Każdy może pójść z intencjami swoimi, albo je nam powierzyć

Króluj nam Chryste, w Polsce i wszędzie!
UWAGI: 1/ zmiana godzin Mszy Św. i Marszu
2/ W tle PLAKATU – obraz Matki Bożej Łaskawej, Patronki Warszawy i Strażniczki Polski
Krucjata Różańcowa za Ojczyznę
DOŁĄCZ: https://krucjatarozancowazaojczyzne.pl/

Share

20.11.22 – Białystok, Poznań, Zamość – Msze święte i Pokutne Marsze Różańcowe

Na Różańcu świętym będziemy się modlić wraz z Maryja Królową Polski o Polskę wierną Bogu, Krzyżowi i Ewangelii oraz o wypełnienie Jasnogórskich Ślubów Narodu.

BIAŁYSTOK – O godz. 13.30 wyruszymy sprzed Katedry (ul. Kościelna 2), przejdziemy Rynkiem Kościuszki, ul. Lipową do Bazyliki Mniejszej p. w. św. Rocha.

POZNAŃ – początek o godz. 12.30 Msza Święta za Ojczyznę w Sanktuarium Bożego Ciała przy ul. Krakowskiej. Po Mszy Świętej Pokutny Marsz Różańcowy poprowadzi Ojciec Jerzy Garda. Zakończenie u Ojców Franciszkanów w Sanktuarium Matki Boskiej w Cudy Wielmożnej na Wzgórzu Przemysła.

ZAMOŚĆ –  o godz. 15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego, po modlitwie wyruszy spod kościoła św. Katarzyny Pokutny Marsz Różańcowy.

Msza Święta za Ojczyznę w Kościele Rektoralnym Świętej Katarzyny, ul. Kolegiacka 3 o godz. 17.00

Kościół św. Katarzyny, pl. Jaroszewicza Jana, Zamość - zdjęcia

(zdjęcie: Internet)

Share

13.11.2022 Wałbrzych – Msza święta i czuwanie Krucjaty Różańcowej za Ojczyznę

Święto Niepodległości w Wałbrzychu będzie miało w niedzielę swój epilog w kolegiacie p.w. Św. Aniołów Stróżów: od godz. 15 czuwanie Krucjaty Różańcowej za Ojczyznę, a o godz. 18 Msza św. sprawowana co miesiąc w intencji Ojczyzny.

13. dnia każdego miesiąca

Króluj nam, Chryste!

Jak zawsze 13. dnia miesiąca – o godz. 18 będzie w wałbrzyskiej kolegiacie Św. Aniołów Stróżów Msza św. w intencji Ojczyzny, poprzedzona czuwaniem Krucjaty Różańcowej za Ojczyznę od godz. 15.

MP

Share

13.11.2022 – Biłgoraj, Warszawa – comiesięczne Msze Święte za Ojczyznę i Pokutne Marsze Różańcowe

Z Maryją Królową Polski modlić się będziemy o Polskę wierną Bogu, Krzyżowi i Ewangelii, o wypełnienie Jasnogórskich Ślubów Narodu

BIŁGORAJ – w każdą drugą niedzielę miesiąca w kościele pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny o godz. 18.00 Msza Święta za Ojczyznę i Pokutny Marsz Różańcowy!

WARSZAWA – zapraszamy na comiesięczny Pokutny Marsz Różańcowy, który już od 9 lat odbywa się w stolicy. Rozpoczynamy Mszą Świętą o godz. 8.00 w kościele św. Andrzeja Apostoła i św. Brata Alberta na pl. Teatralnym 20, po niej udajemy się ulicami Warszawy pod Sejm RP.

Zgodnie ze słowami Najświętszej Dziewicy Maryi (zawartych we wszystkich uznanych objawieniach) modlitwa na Różańcu Świętym jest ostatnim ratunkiem dla świata. To jest FAKT – władze tego świata, odrzucają Boga a na Jego miejsce intronizują zachcianki człowieka (lub w najlepszym wypadku sentymentalnie celebrują humanizm).

Trasa naszego comiesięcznego Pokutnego Marszu Różańcowego w Warszawie:  Po drodze z placu Teatralnego idziemy ogarniając modlitwą Różańca Świętego ważne instytucje i ministerstwa położone przy Krakowskim Przedmieściu, modlimy się za Prezydenta RP pod jego siedzibą, skręcamy w  ul. Świętokrzyską by modlić się pod Ministerstwem Finansów, później przy pl. Powstańców Warszawskich 7 dochodzimy do budynku TVP, gdzie mieszczą się główne studia informacyjne telewizji publicznej (przez dziesięciolecia komunizmu i liberalizmu siejących nienawiść oraz kłamstwa). Modlić się będziemy o konieczne zmiany w mediach i nawrócenie środowisk dziennikarskich. Kierujemy się później w stronę placu Trzech Krzyży i na ul. Wiejską aby ogarnąć modlitwą władze ustawodawcze naszego Kraju. Zakończenie Pokutnego Marszu Różańcowego będzie pod Sejmem i Senatem RP (wcześniej podejdziemy pod ambasadę Kanady, gdzie Panu Bogu i Jego Matce zawierzać będziemy Mary Wagner, która toczy samotny bój o przestrzeganie prawa Bożego w Kanadzie).

Będziemy się modlić o ustanie kłamliwych ataków na nasz Kościół i Ojczyznę, o nawrócenie nieprzyjaciół i pojednanie ludzi, narodów i państw na fundamencie prawdy, aby wobec ofiar zbrodni i ludobójstwa nastąpiło sprawiedliwe zadośćuczynienie za zło jakiego doświadczyli od prześladowców. Będziemy modlić się także o to by dla wszystkich narodów, dawniej i dziś zamieszkujących ziemie Rzeczypospolitej i Europę Środkowo Wschodnią, Jezus Chrystus był  j e d y n ą  Drogą, Prawdą i Życiem, o to też by na ziemiach nasączonych krwią ofiarną poprzednich pokoleń umocniona została święta wiara katolicka, poza którą nie ma zbawienia, by porzucone zostały błędne wyznania i religie wiodące na bezdroża nienawiści.

Share

30.10.22 Siedlce – Msza Święta i Pokutny Marsz Różańcowy za Ojczyznę

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus,

Zapraszamy 30 października, niedziela, na comiesięczny Pokutny Różańcowy Marsz Różańcowy ulicami Siedlec w intencji naszej kochanej Ojczyzny – Polski.

Zaczynamy już po raz 72, o godzinie 14,00 pod Pomnikiem Św. Jana Pawła II. Msza Święta w katedrze siedleckiej rozpocznie się o godzinie 16,00.

Z Panem Bogiem,

Andrzej Woroszyło

Share
Share
Share