24.06.22 Chojna, Bielsko-Biała, Poznań – ogólnopolski akt poświecenia się Najświętszemu Sercu Jezusowemu i Niepokalanemu Sercu Maryi Dziewicy. Ponowienie uznania Jezusa Chrystusa Króla Polski.

NIECH ŻYJE CHRYSTUS KRÓL!

W Poznaniu uczestnicy Krucjaty Różańcowej za Ojczyznę zapraszają wraz z Księdzem proboszczem do Sanktuarium Bożego Ciała na ul. Łąkowej, godz. 21.00

Bielsko Biała, kościół parafialny Matki Bożej Królowej Świata (dzielnica Miłkoszowice) godz.17.-30. nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezus, o godz.18.00. Msza Święta za Kościół i Ojczyznę po Mszy Świętej Różaniec święty wynagrający. Zakończenie o 21.00 Aktem zawierzenia Kościoła, Ojczyzny i Rodzin Najświętszemu Sercu Pana Jezusa.

Ogólnopolska inicjatywa modlitewna odbędzie się w Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa (24.06), gdzie punktem centralnym tych wydarzeń będzie Sanktuarium Najświętszego Serca Pana Jezusa Chrystusa Króla w Chojnie..

Podczas tej uroczystości odbędzie się Msza święta przebłagalna za grzechy narodu polskiego, której przewodniczył będzie ks. prof. Tadeusz Guz.

Następnie odprawione zostanie nabożeństwo wynagradzające Najświętszemu Sercu Pana Jezusa za liczne grzechy, zaniedbania oraz profanacje jakich dopuściliśmy się w ostatnich latach. Odmówiony zostanie również Różaniec Święty w intencji Ojczyzny i wszystkich Polaków prosząc Boga przez wstawiennictwo Matki Najświętszej o miłosierdzie Boże i łaski potrzebne do wypełnienia się woli Bożej względem naszej Ojczyzny.

Na koniec odmówione zostaną akty poświęcenia się Najświętszemu Sercu Pana Jezusa, Niepokalanemu Sercu Maryi oraz akt uznania Jezusa Chrystusa za Króla swojego serca.

Share
Share
Share