Chrystus Zmartwychwstał, Chrystus żyje! Jest pośród nas!

Dźwigajmy krzyż codzienności, nie wypierajmy się Jezusa ani nie zdradzajmy Go a wraz z Chrystusem zmartwychwstaniemy do życia wiecznego!

Przyznajmy się do Niego w naszej codzienności będąc posłusznymi Jego przykazaniom! Dźwigajmy swój krzyż, jako posłuszne Bogu Jego Dziecko – Dziecko Boże!

Share
Share
Share