Prośba do Pasterzy Kościoła w Polsce w rocznicę Powstania Styczniowego

W dniu dzisiejszym poniższy apel rozesłany został do Księży Biskupów oraz do Kurii Diecezjalnych w naszej Ojczyźnie z prośbą o spełnienie wskazania Sługi Bożego Augusta kard. Hlonda Prymasa Polski.

Do pobrania w PDF plik PROŚBY:

https://drive.google.com/file/d/0B7i15HJp0hgROXNyeHh1dE53Mjg/view?usp=sharing

  Nil desperandum! Nihil desperandum! Sed victoria, si erit – erit victoria Beatae Mariae Virginis. In hoc certamine, quod certatur inter satanicos conventus et Christum, aliquis eorum, qui se credebant vocatos esse, revocatur in altum et erit sicut Deus ipse disponet/…/.”

„Walczcie z ufnością. Pod opieką błogosławionej Maryi Dziewicy /…/ Zwycięstwo wasze jest pewne. Niepokalana dopomoże wam do zwycięstwa/…/”.

„Trzeba ufać i modlić się; Jedyna broń, której używając Polska odniesie zwycięstwo – to Różaniec/…/”.

Sługa Boży August kard. Hlond Prymas Polski

22 stycznia 2016

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Wasza Ekscelencjo, Najdostojniejszy Pasterzu!

Jesteśmy świadkami zmian w Polsce, szansa na dobro stoi przed nami i dzieje się na naszych oczach a przecież jeszcze rok temu tylko niewielu Rodaków żywiło nadzieję.

Z informacji jakie do nas docierają wynika, że w wielu parafiach wciąż modlitwa za Ojczyznę nie jest traktowana  tak poważnie, jak poważne są zagrożenia przed jakimi stoimy. Takie czasy! Wciąż nie ma odpowiedniego zrozumienia dla wielkiej potrzeby pokuty i modlitwy, biorąc pod uwagę potrzeby naszych rodzin oraz naszej Ojczyzny, przede wszystkim tego jak daleko odeszliśmy od Dekalogu w naszym życiu prywatnym oraz publicznym.

Ojczyzna nasza może postąpić wzorem syna marnotrawnego, możemy postawić swe kroki na drodze powrotu do Boga!

Ten sam Sługa Boży Prymas Hlond, który słusznie ufał w zwycięstwo Bogarodzicy Dziewicy, postulował by przed Mszą Świętą, w każdej polskiej parafii, był przez wiernych odmawiany Różaniec Święty za Ojczyznę!

Myślimy, że właśnie TERAZ nadszedł najwyższy czas na ten kolejny, mocny krok prostujący naszą drogę do Boga!

Mając na uwadze słowa Sługi Bożego Ks. Augusta kardynała Hlonda Prymasa Polski, który prorokował o zwycięstwie różańcowym w Polsce, uprzejmie prosimy o rozważenie by Wasza Ekscelencja, której sam Bóg powierzył realną władzę Pasterza, przywrócił w świątyniach dawny obyczaj modlitwy różańcowej przed niedzielnymi Mszami Świętymi a biorąc pod uwagę, iż Ojczyzna nasza jest w wielkiej potrzebie – by był konkretnie odmawiany w jednolitej intencji „Modlimy się wraz z Maryją Królową Polski o Polskę wierną Bogu, Krzyżowi i Ewangelii o wypełnienie Jasnogórskich Ślubów Narodu”.  Krucjata Różańcowa za Ojczyznę od 4 lat z tą intencją zamawia Msze Święte oraz modli się na Różańcu Świętym.

Zapewne Koła Żywego Różańca, które są w każdej parafii z radością podejmą, w porozumieniu ze swymi Czcigodnymi Księżmi Proboszczami, poprowadzenie tej modlitwy różańcowej w intencji naszej ukochanej Ojczyzny. Dzięki modlitwie różańcowej zmiany wprowadzane w Polsce przebiegną w pokoju oraz w takim kierunku, który podobać się będzie Bogu.

Z podobnymi prośbami Sekretariat Krucjaty Różańcowej za Ojczyznę zwraca się obecnie do wszystkich polskich Pasterzy, Księży Arcybiskupów i Biskupów, Wam to bowiem Bóg prawdziwie przekazał władzę i przekazał ją nie dla dekoracji lecz dla naszego ratunku i naszej obrony przed wilkami, które chcą zatracić nasze dusze, dusze Dzieci Bożych. Błagamy Waszą Ekscelencję o podjęcie działań, które przewidział swego czasu i wskazał Sługa Boży Ks. August kardynał Hlond Prymas Polski, wypełnieniem tego testamentu żył Sługa Boży Ks. Stefan kardynał Wyszyński Prymas Tysiąclecia.
Życzymy Waszej Ekscelencji błogosławieństwa Bożego i wszelkich Łask Bożych w trudnych i dla Kościoła, i dla naszej Ojczyzny czasach. Ale ufamy, nie popadamy w desperację bowiem Maria vincit!
Z oddaniem i z zapewnieniem o modlitwie

Jadwiga Lepieszo tel. 505075818

Grzegorz Senatorski

Marcin Dybowski

Sekretariat Krucjaty Różańcowej za Ojczyznę

sekretariat@krucjatarozancowazaojczyzne.pl

 

Share
Share
Share