Przystąpili w ostatnim czasie miedzy innymi

Z Parafii p. w. Świętego Wojciecha z Woli Raniżowskiej – Ks. Eugeniusz Worsa, Ks. Kazimierz Zięba, Ks. Wojciech Ciupak, Siostra Wioletta Kopeć wraz z 72. parafianiami.

Z Parafii p. w. Matki Boskiej Wspomożenia Wiernych z Piłatki – Ks. Stanisław Karkosza wraz z 28. parafianami.

Z Parafii p. w. Świętej Jadwigi w Dobroszycach k. Wrocławia – Ks. Kazimierz Piórkowski wraz grupą Rycerstwa Niepokalanej.

96 osób z Legionu Maryi z Parafii Św. Bartłomieja Apostoła, przystąpiło do Krucjaty Różańcowej za Ojczyznę.

Parafianie z Bełchatowa, z parafii Matki Kościoła w liczbie 39 osób przysłało deklaracje przystąpienia do Krucjaty. Opiekunem tej grupy Rycerstwa Niepokalanej jest ks Franciszek Leżański.

Ksiądz Lucjan Dyka z Rzeszowa nadesłał nam 76 deklaracji modlitwy różańcowej w intencji Ojczyzny wiernej Bogu, Krzyżowi i Ewangelii.

Rektor Kościoła Św Katarzyny w Zamościu, ks Zdzisław Ciżmiński, nadesłał nam kolejne 133 deklaracje osób, przystępujących do Krucjaty Różańcowej za Ojczyznę.

Share
Share
Share