W święto Zwiastowania Pańskiego ruszył apel do innych narodów o podjęcie przez nie modlitwy różańcowej za ich Ojczyzny

Krucjata Różańcowa może rozwinąć się wśród innych narodów! W dużej mierze dopomóc mogą w tym Polacy rozproszeni wśród tylu państw świata! www.crosary.eu Nasi Rodacy mogą upowszechnić potrzebę modlitwy różańcowej wśród mieszkańców całej Europy a nawet i całego świata, każdy z nas może wysłać znajomym poniższe adresy stron internetowych!
Ponagla nas do tej modlitwy wojna, która toczy się za nasza wschodnią granicą – naprawdę NIE MA NA CO CZEKAĆ! Nie przyglądajmy się, jak zło się rozwija, dobrem zło zwyciężajmy – POKUTY, POKUTY, POKUTY żąda od nas Niebo w Fatimskim przesłaniu, tak bardzo odnoszącym się do Rosji i konieczności jej nawrócenia…
www.crosary.eu
www.fr.crosary.eu
www.ie.crosary.eu
www.it.crosary.eu
www.de.crosary.eu

[będą przygotowywane podstrony w innych językach, ale potrzebna jest pomoc i współpraca wolontariuszy]

Zwracamy się z apelem o rozpowszechnianie tych adresów internetowych i pomoc w tłumaczeniu tekstów na języki zachodnie i wschodnie.

Share
Share
Share