Na zorganizowane ataki na Pasterzy Kościoła i Kucjatę Różańcową za Ojczyznę z naszej strony katolicka odpowiedź

Uczestnicy Krucjaty Różańcowej za Ojczyznę z Poznania w najbliższych dniach będą ofiarowywać Msze Święte za Pasterza swej Archidiecezji, za Kościół i Ojczyznę oraz Kapłanów o umocnienie w wierności Bogu, Krzyżowi i Ewangelii. Jest to świadoma odpowiedź katolików na ataki niektórych mediów od dziesięcioleci walczących z katolicką Polską. Jednocześnie uczestnicy Krucjaty Różańcowej za Ojczyznę apelują do wszystkich innych o podobne czynienie w okresie Wielkiego Postu modlitewnego dobra w odpowiedzi na zło, które nas spotyka i zadośćuczynienie za bluźniercze czyny dziennikarzy wymierzone w Boga, Kościół i bliźnich, dyktowane chęcią służenia źle pojętej polityce.

Prowokacja w Poznaniu miała na celu uderzenie w prawa Kościoła do publicznego nauczania odwiecznej prawdy i oceniania pod jej kątem każdej dziedziny ludzkiej aktywności w tym polityki.

Ani państwo, ani polityka ani sprawujący władzę nie są wyłączeni spod obowiązku wierności Bogu, Krzyżowi i Ewangelii.

Share
Share
Share