12 grudnia 2021 Procesje Różańcowe za Polskę – weź udział w modlitwie różańcowej za naszą Ojczyznę

Podobnie jak w poprzednich miesiącach – najpierw w stolicy Polski, później w dziesiątkach miejscowości w naszym Kraju, 12.12.21 odbędą się Procesje Różańcowe za Polskę.

12 grudnia jest święto Matki Boskiej z Guadalupe – Obrończyni życia ludzkiego i Patronki dzieci poczętych, będziemy modlić się o zaprzestanie dzieciobójstwa. Będziemy wynagradzać Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i Niepokalanemu Sercu Matki Bożej, szczególnie za grzechy przeciwko życiu!

WARSZAWA

12.30   Msza Święta w Katedrze św. Michała Archanioła i św. Floriana Męczennika

14.00   Rozpoczęcie procesji pod pomnikiem ks. Ignacego Skorupki

SIEDLCE

14.00 rozpoczęcie pod pomnikiem Jana Pawła II, na zakończenie 16.00 Msza Święta w katedrze siedleckiej.

BIAŁYSTOK

13.30 wyruszamy sprzed katedry (ul.Kościelna2) do Bazyliki Mniejszej pw. św. Rocha.

(o innych miejscowościach informować będziemy w miarę napływania informacji)

Share

List Otwarty w sprawie Świąt Wielkanocnych do JE Ks. Abpa Stanisława Gądeckiego, Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski

Warszawa, 25 marca A.D. 2021

Jego Ekscelencja
Ks. Abp Stanisław Gądecki
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

Wielce Czcigodny Księże Arcybiskupie,

W związku z coraz brutalniejszymi atakami na religię katolicką w naszym kraju oraz narzucanymi bezprawnie Kościołowi restrykcjami usilnie prosimy Ekscelencję o zapoznanie się z naszą odezwą, a także prośbą skierowaną w dniu 23.03.21 do Prymasa Polski Abp. Wojciecha Polaka.

Pragniemy zaznaczyć, że doceniamy osobiste działania Ekscelencji na rzecz poluzowania obostrzeń nałożonych na miejsca kultu, z drugiej strony zupełnie nie rozumiemy postawy Kościoła polegającej na aktywnym wspieraniu władz państwowych w nakładaniu na Naród Polski restrykcji w związku z obecną sytuacją epidemiczną.

Nie jest naszym celem kwestionowanie stanu wiedzy dotyczącej zagrożenia epidemicznego. Zdajemy sobie jednak sprawę z tego, że obecna sytuacja daleka jest od konsensusu naukowego i społecznego, jeżeli chodzi o przyczyny zagrożenia jak również skuteczność podejmowanych działań zaradczych. Wiemy natomiast z całą pewnością, iż każda władza polityczna zawsze realizuje swój partykularny cel, który nie zawsze musi być zgodny z interesami Narodu, a tym bardziej dobrem Kościoła. Doświadczenia z przeszłości dobitnie pokazują, iż kryzysy bardzo często są wykorzystywane jako pretekst do ograniczania wolności i nakładania na obywateli obostrzeń, które następnie okazują się niezwykle trwałe i trudne do przezwyciężenia, nawet jeżeli przyczyny ich nałożenia dawno już ustały.
Tym bardziej nasz niepokój budzi swoiste żyrowanie działań władz świeckich przez Kościół, który nie mając właściwych narzędzi służących rozeznaniu rzeczywistości odwołuje się do przekazu narzucanego przez środowiska polityczne oraz media, które przecież zawsze działają w „czyimś interesie”.

Nie chodzi przy tym o to, aby Kościół stał się czynnikiem anarchizującym życie społeczne, wzywał do buntu czy łamania obostrzeń. Z całą pewnością nie jest jednak rolą Kościoła skupianie się na współdziałaniu z władzą polityczną, zwłaszcza, gdy wiąże się to par excellence z ograniczaniem działalności samego Kościoła i to w jego najbardziej fundamentalnym wymiarze – w zakresie sprawowania kultu religijnego. W ten sposób Kościół
nie tylko przyjmuje na siebie ryzyko popierania rozwiązań błędnych narzucanych przez władzę polityczną, ale jednocześnie sam staje się, jeśli nie częścią to w każdym razie moralnym gwarantem rozwiązań, które z całą pewnością nie leżą w naturze jego działalności.

Relacje pomiędzy prawem Bożym, a prawem ludzkim nie są obce Ewangelii. Wobec nadchodzącego Wielkiego Tygodnia oraz Triduum Paschalnego warto w kontekście poruszanych tutaj spraw przypomnieć historię procesu Jezusa, który został postawiony przed obliczem Piłata – rzymskiego prefekta Judei.

Na pytanie Piłata Czy Ty jesteś Królem Żydowskim Jezus odpowiedział: Królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby królestwo moje było z tego świata, słudzy moi biliby się, abym nie został wydany Żydom. Teraz zaś królestwo moje nie jest stąd. (J 18, 33-36). Kościół przywiązujący nadmierną troskę wobec spraw ziemskich czy państwowych zaprzecza swojej misji jaką jest prowadzenie Ludu Bożego właśnie do Królestwa Niebieskiego. Odziera się
z misterium i tajemnicy. Wchodzi w rolę, w której bardzo chętnie widzieliby Kościół jego wrogowie, jako jednej z wielu organizacji pozarządowych, prowadzącej ograniczoną działalność społeczną i to najlepiej zgodną z celami narzucanymi przez środowiska postępowe.

Stąd prosta już droga do instrumentalizacji Kościoła jako instytucji realizującej różne zadania uzasadniane jedynie ich społeczną użytecznością, lecz niekoniecznie pozostające zgodne z Ewangelią i nauczaniem Jezusa Chrystusa. W ostateczności Kościół staje się zakładnikiem władzy politycznej ze wszystkimi tego negatywnymi konsekwencjami.
Wydarzenia związane z niedawnym wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego dotyczącym obrony życia dobitnie pokazały mechanizm takiego uzależnienia. Czy naprawdę chodzi o to, aby Kościół był ochraniany przez Policję wykonującą polecenia władzy politycznej? Czyż większej wartości nie stanowi postawa katolików, którzy mają
gotowość i odwagę stanąć w obronie kościołów oraz miejsc świętych wyłącznie dlatego, że są one bramą do Królestwa Chrystusowego, które nie jest z tego świata?

Warto także zauważyć, iż Kościół na przestrzeni wieków był nie tylko strażnikiem depozytu Objawienia i bogobojnych obyczajów, ale także odważnym obrońcą podstawowych praw ludzkich wobec możliwych nadużyć, gwałtów i ucisków ze strony władz doczesnych.

Kierując się najwyższą troską o Kościół obawiamy się, iż po obecnym kryzysie utrwali się Jego obraz jako instytucji cichej kapitulacji i niemocy wobec wszystkich nadużyć, które dotykają zarówno swobodę wyznawania religii katolickiej jak i krzywdzą wielu naszych rodaków.

Nie jesteśmy buntownikami czy rewolucjonistami. Wręcz przeciwnie domagamy się przywrócenia wyłącznie tego co święte, słuszne i miłe Panu Bogu. Dlatego usilnie prosimy, aby Kościół w tych trudnych czasach skupił się na Ewangelii i głoszeniu Słowa Bożego. Aby niósł nadzieję wszystkim ludziom dobrej woli, aby przemawiał głosem serca, zrozumiałym i wolnym od neo-eklezjalnej nowomowy. Nie bał się odważnie bronić praw Boskich i ludzkich z praw Boskich wynikających. Aby zwłaszcza w czasie zarazy przywracał naturalny porządek rzeczy, przypominał o modlitwie oraz o tym, że ludzie nie są nieśmiertelni i wszechmocni, lecz poddani są woli Bożej, której elementem jest także kres każdego ziemskiego życia.

W działaniach tych jesteśmy gotowi Ekscelencję oraz każdego polskiego biskupa wspierać z całych sił. Chcemy, aby polscy biskupi stali się wiernymi spadkobiercami przywódców duchowych naszego narodu, stróżami swobód objawionej przez Pana Boga religii, dumnymi krzewicielami chrześcijańskiej cywilizacji oraz obrońcami krzywdzonych.

Oby polscy hierarchowie nie usłyszeli nigdy wołania gasnącej wspólnoty Kościoła słowami, które św. Joanna d’Arc skierowała do biskupa Pierre’a Cauchona – „Biskupie, to przez Ciebie umieram!”

Zapewniając Ekscelencję o naszej modlitwie w Jego intencji, my niżej podpisani składamy szczere wyrazy szacunku.

Straż Narodowa
Roty Marszu Niepodległości
Męski Różaniec Warszawa
Krucjata Różańcowa za Ojczyznę
Bractwo Przedmurza
Różańcowy Marsz Życia
Fundacja Życia i Rodziny
TG Sokół-Radość
Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych Warszawy i Mazowsza
Fundacja Nowy Nazaret

Share

Krucjata Różańcowa za Ojczyznę zaproszona do poprowadzenia modlitwy różańcowej na Narodowym Marszu Różańcowym. Warszawa pl. Trzech Krzyży, Pierwsza Sobota, godz. 13.00

W pierwszą sobotę października odbędzie się Narodowy Marsz Różańcowy, czyli wielka modlitwa wynagradzająca Bogu i Maryi za profanacje i zniewagi do jakich doszło w ostatnich miesiącach w naszej Ojczyźnie.

Narodowy Marsz Różańcowy odbędzie się o godzinie 13:00, na Pl. Trzech Krzyży w Warszawie. „Marsz wyruszy w intencji pokutno-wynagradzającej Bogu i Maryi za profanacje i zniewagi do jakich doszło w królestwie Królowej Polski” – zapowiadają organizatorzy wydarzenia.

 

 

Narodowy Marsz Różańcowy: „Wzywamy wszystkich do narodowego świadectwa obrony polskiej wiary” [WYDARZENIE]

Share

13.07.19 KIELCE- Różaniec na szaniec – Różańcowa modlitwa za Ojczyznę, odpowiedź na ataki rewolucji LGBT wrogiej naszej wierze katolickiej i cywilizacji

13 lipca, sobota, godz. 12.00

Plac przed Katedrą – przybywajmy by zadośćuczynić znieważaniu Boga i Jego Najświętszej Matki Królowej Polski. Będziemy się modlić o Polskę wierną Bogu, Krzyżowi i Ewangelii, o wypełnienie Jasnogórskich Ślubów Narodu. Aby Polska nie uległa tym samym rewolucyjnym prądom, które zniszczyły (i niszczą nadal) Wschód i Zachód Europy a także zagrażają całemu światu.

Share

8.06.2019 Warszawa – Różaniec Święty wynagradzający za demonstracje sodomitów

W związku z organizowaną 8 czerwca 2019 w Warszawie tzw. Paradą Równości, odmawiany będzie różaniec pokutny w intencji zadośćuczynienia Panu Bogu za grzechy przeciwko naturze oraz bluźnierstwo wobec Matki Bożej Częstochowskiej, które miało miejsce na podobnej pardzie w Gdańsku. 
 
Miejsce zbiórki – ulica Świętokrzyska przy wejściu do Metro Świętokrzyska (od strony budynku Pasty). Godz. 14:00.
Share

Apel o przybycie na miejsce oraz modlitwę różańcową – w Toruniu (za pieniądze także z budżetu ministra Glińskiego) odbędzie się wystawa satanistyczna a 8 marca ma dojść do aktu poddania Polski Szatanowi.

W najbliższy piątek 8 marca w Centrum Sztuki Współczesnej Toruń odbędzie się wernisaż wystawy Mariny Abramovic: https://marina.csw.torun.pl/

Zarówno to „centrum” jak i sama wystawa jest współfinansowana przez ministra Glińskiego o czym świadczą oficjalne informacje o wystawie umieszczone publicznie.

W internecie można znaleźć takie informacje o tej artystce:

Marina Abramovic  na tle zdjęcia młodego Aleistera Crowleya

https://mindcontrolblackassassins.files.wordpress.com/2017/01/aaaabramoviccrowley_thumb.gif?w=373&h=473

Aleister Crowley:  https://en.wikipedia.org/wiki/Aleister_Crowley

https://www.pch24.pl/nie-dla-promocji-satanizmu–nie-dla-wspierania-przez-ministerstwo-okultystycznej-sztuki-,66617,i.html

Wielki Post to okres zadumy nad dotychczasowym życiem. To dni skruchy, przyznania się przed Miłosiernym Chrystusem do swoich grzechów. Niestety, nie wszyscy dobrze wykorzystują ten czas. Są tacy, którzy zamiast ukorzyć się przed Synem Bożym, propagują mroczne kulty sił ciemności. Co więcej, ich „występy” finansowo wspiera Ministerstwo Kultury państwa tworzonego w większości przez katolików.

Już 8 marca, a więc w pierwszy w tegorocznym Wielkim Poście piątek, w Toruniu odbędzie wernisaż Mariny Abramović. „Artystka” zaprezentuje mieszkańcom miasta, które ma w herbie Anioła, swoje dotychczasowe „osiągnięcia”.

Oscylują one wobec jednej, mrocznej i przerażającej tematyki, a „twórczość” Serbki w sposób jawny i ostentacyjny nawiązuje do satanizmu, okultyzmu, magii i szamanizmu. „Artystka” występuje z głową kozła, pozuje do zdjęć z rogami, nie unika pokazywania się z pentagramem, a nawet przygotowuje torty w kształcie ludzkiego ciała. Abramović jest znana także ze zdjęcia, na którym widzimy ją obok wizerunku Aleistera Crowleya – twórcy „filozofii”, która dała podstawy powstałemu w USA „Kościołowi Szatana”.

Nie dość, że tak obrzydliwa „sztuka” i jej autorka zawitają na polską ziemię – i to w czasie Wielkiego Postu! – to jeszcze wernisaż w Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu jest współfinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Resort jest też oficjalnym partnerem „wystawy” razem z władzami Torunia i województwa kujawsko-pomorskiego.

Czy takich „imprez” oczekiwali Polacy głosujący na partię wicepremiera Piotra Glińskiego? Z całą pewnością nie! Dlatego też mamy prawo domagać się od rządzących ochrony naszego państwa i narodu przed „sztuką” epatującą osobowym złem oraz nawiązującą do mrocznych kultów!

Read more: http://www.pch24.pl/nie-dla-promocji-satanizmu–nie-dla-wspierania-przez-ministerstwo-okultystycznej-sztuki-,66617,i.html#ixzz5hR9ok3D8

Od poniedziałku 4 marca wielu z nas otrzymało sms z apelem o modlitwę w związku z tym wernisażem Mariny Abramovic

Oto fragment tego smsa:

———————————————-

UWAGA
Będzie potrzebna PILNA modlitwa w piątek o 18.00 (8 marca 2019).
„Pt 8.03.2019 w Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu godz. 18 00 odbędzie się zamknięte spotkanie miejscowych elit na satanistycznym wernisażu Mariny Abramowicz (USA), mające na celu poddanie Polski kultowi szatana. PROŚBA: spontanicznie zbieramy się w tym czasie wokół budynku CSW, by w ciszy modlić się różańcem. Kto nie może – niech łączy się na Mszy Św. lub w domu. Panie, przebacz Polakom … /…/
Proszę roześlijcie dalej wiadomość.”

Share

24.02.19 – Publiczny różaniec przed Szpitalem Orłowskiego w obronie życia dzieci nienarodzonych

Warszawskie koło młodzieży Rycerstwa Niepokalanej, Fundacja Pro – prawo do życia oraz uczestnicy Krucjaty Różańcowej za Ojczyznę gorąco zachęcają wszystkich, a szczególnie całe rodziny, na publiczne różańce w intencji zadośćuczynienia Panu Bogu za grzechy aborcji dokonywanych w Szpitalach Bielańskim i prof. W. Orłowskiego oraz wyproszenia u Niepokalanej skruchy i nawrócenia tym, którzy są za to odpowiedzialni.

Różańce są odmawiane:

  • przed Szpitalem Bielańskim — w każdą drugą niedzielę miesiąca o godz. 19:00
  • przed Szpitalem Orłowskiego — w każdą czwartą niedzielę miesiąca o godz. 19:00 (Warszawa, ul. Czerniakowska 231)

W marcu nastąpi zamiana miejsc modlitwy przy zachowaniu tego samego terminu – w ten sposób w każdą drugą niedzielę miesiąca Krucjata Różańcowa za Ojczyznę nie zakończy pod sejmem swą modlitwę, lecz przejdzie pod szpital Orłowskiego w swym Pokutnym Marszu Różańcowym by wziąć udział w tym krwawym miejscu w modlitwie różańcowej.

Share

27.01.19 – Publiczny różaniec w obronie życia dzieci nienarodzonych przed Szpitalem Orłowskiego

Warszawskie koło młodzieży Rycerstwa Niepokalanej, Fundacja Pro – prawo do życia oraz uczesnicy Krucjaty Różańcowej za Ojczyznę gorąco zachęcają wszystkich, a szczególnie całe rodziny, na publiczne różańce w intencji zadośćuczynienia Panu Bogu za grzechy aborcji dokonywanych w Szpitalach Bielańskim i prof. W. Orłowskiego oraz wyproszenia u Niepokalanej skruchy i nawrócenia tym, którzy są za to odpowiedzialni.

Różańce są odmawiane:

  • przed Szpitalem Bielańskim — w każdą drugą niedzielę miesiąca o godz. 19:00
  • przed Szpitalem Orłowskiego — w każdą czwartą niedzielę miesiąca o godz. 19:00 (Warszawa, ul. Czerniakowska 231)
Share

3.08.17 CHORZÓW – Modlitwa przebłagalna i protest przeciwko „Klątwie”!

Niestety przy bezczynności władz i pobłażaniu wobec rozlewającego się zła,
nauczeni bezkarności bezbożnicy postanowili nie tylko w stolicy Polski
bluźnić przeciwko Bogu i niszczyć naszą Ojczyznę!

Postanowili teraz w Chorzowie wystawić „Klątwę”!

O godz. 17.30 w dniu 03.08.17 przed Teatrem Rozrywki w Chorzowie, ul. Konopnickiej 1 odbędzie się protest przeciwko bluźnierczej sztuce „Klątwa”.

Modlitwie przebłagalnej przewodniczyć będzie Ojciec Jerzy Garda.

Telefon do organizatora: Mariusz 500170281

Krucjata Różańcowa za Ojczyznę wzywa do pokutnej modlitwy różańcowej i protestu w Chorzowie. Przyjdźmy z rodzinami i z naszymi kapłanami!

Módlmy się za rządzących Polską by tchórzliwie nie dezerterowali z pola walki o naszą narodową kulturę i by wreszcie – nie tylko z okazji uroczystości – stanęli odważnie przy Bogu, Honorze i Ojczyźnie!

Share
Share
Share